truck
Еконт

Бърза доставка

phone
0889 372 864

Свържете се с нас

eleonora mileva 200

Професор Елеонора Михайлова Милева е доктор на науките, преподавател по педагогика и спортна педагогика в Националната спортна академия „Васил Левски” към катедра „Психология, педагогика и социология“.

Защитава дисертационен труд „Естетически и комерсиални измерения на спортното състезание” за научната и образователната степен „доктор” през 1998 г. През 2015 г. придобива научната степен „доктор на науките” с дисертация на тема „Педагогиката на физическото възпитание и спорта – теоретични, практически и образователни измерения” .

Води самостоятелни курсове и модули в различни магистърски програми, както и в образователната и научната степен „Доктор”. Ръководител е на магистърската програма „Младежки дейности и спорт” в редовна, задочна и дистанционна форма на обучение към Факултет „Педагогика“. Член е на програмните съвети на магистърските програми „Спортен мениджмънт”, „Физическо възпитание и спорт“ и „Олимпизъм и спорт“, както и на докторската програма „Физическото възпитание в образователната система“.

Участва като лектор в семинари и курсове за учители по физическо възпитание, треньори и инструктори. Преподавател е в Центъра за следдипломна квалификация при НСА. Осъществява обучение на чуждестранни студенти по европейски програми за академичен обмен. Гост-лектор е във висши училища в Европа.

Автор е на монографии, учебници, учебни ръководства и над 200 научни статии и доклади в областта на спортната педагогика, физическото възпитание и спорта. Част от тях са публикувани в реферирани научни издания и в списания с импакт фактор на чужд език.

Професор Елеонора Милева участва в редица авторитетни международни научни форуми у нас и в чужбина като конгреси на Европейския колеж по спортна наука (ECSS), европейски и световни конгреси на Международната федерация по физическо възпитание (FIEP), научни конференции и симпозиуми в различни балкански страни като Румъния, Сърбия, Турция, Македония, Албания, Хърватия. Участва в множество национални и международни научни и образователни проекти по програмите ЕРАЗЪМ+, ЕРАЗЪМ, ТЕМПУС, проект към ЮНЕСКО, ОП „Развитие на човешките ресурси” и други.

Член е на авторитетни международни организации в областта на физическото възпитание и спорта. Експерт е по проблемите на младежките дейности и спорта в различни комисии и работни групи на национално и европейско равнище.

Заместник-декан е на Учителски факултет в периода от 2008 г. до 2016 г. Награждавана е за принос в научноизследователската работа и за популяризиране на физическото възпитание и спорта.

Резултати 1 - 5 от 5
cover_____
Елеонора Милева, Европейски измерения на спортнопедагогическото образование, Соф...

Европейски измерения на спортнопедагогическото образование

14,00 лв за продукт
cover_____-___
Елеонора Милева, Младежки дейности и спорт – теория и практика, София, Ава...

Младежки дейности и спорт – теория и практика

9,50 лв за продукт
cover______
Елеонора Милева, Педагогика на физическото възпитание и спорта. Второ преработен...

Педагогика на физическото възпитание и спорта

15,00 лв за продукт
cover___________
Елеонора Милева, Теоретични и приложни аспекти на педагогиката на физическото въ...

Теоретични и приложни аспекти на педагогиката на физическото възпитание и спорта

14,00 лв за продукт
cover_______
Елеонора Милева, Теоретични основи на физическото и спортното възпитание, София,...

Теоретични основи на физическото и спортното възпитание

12,00 лв за продукт
Резултати 1 - 5 от 5


EduBooksBG

 Включете се в Клуба на авторите при нас!

 EduBooks.bg© 2021

 

 София, жк. Студентски град,
ул. „Проф. Арх. Петър Ташев“ No2, партер

 

  0889 372 864 

   edubooks@avangard-print.com

Намерете ни и в социалните мрежи