Компютърни архитектури

Споделяне

Цена с ДДС

15,00 лв за продукт
   Брой
+

Предговор

В тази книга сe разглеждат въпроси, свързани със структурата и функционирането на компютърните системи и техните характеристики, както и основни принципи на работа на компютрите и съпътстващите ги устройства и различните технологии в тази област. Специално внимание се отделя на принципите на работа на хардуера на компютъра и на голяма част от периферните устройства, без които е немислима работата на съвременните компютърни системи.
Книгата може да се използва от широк кръг читатели, интересуващи се от принципите на работа на съвременните компютърни системи. Тя е предназначена за студенти изучаващи дисциплината "Компютърни архитектури" във факултет "Информационни науки" на УниБИТ. Материалът от книгата влиза изцяло в семестриалните изпити на специалностите "Информационни технологии", "Информационни технологии в съдебната администрация", "Информационно брокерство", "Информационна сигурност" и "Компютърни науки".
Книгата цели да даде знания за състоянието и перспективите за развитието на съвременните компютърни системи.
За усвояването на материала са необходими познания по математика, логика и компютърна грамотност.

Съдържание

Глава 1. Развитие на ЦЕИМ
1.1. Автоматизиране на изчислителния процес
1.2. Принципи на фон-Нойман. Поколения компютри
1.3. Развитие на ЦЕИМ в България
Глава 2. Аритметични основи на ЦЕИМ
2.1. Бройни системи
2.2. Преминаване от една бройна система в друга
2.3. Аритметични действия с числа в различни позиционни
бройни системи
Глава 3. Представяне на числени данни
3.1. Числа с фиксирана запетая
3.2. Числа с плаваща запетая
3.3. Машинни кодове на числата. Представяне на числата
в прав, допълнителен, обратен и модифициран код
Глава 4. Логически основи на компютърните системи
4.1. Основни логически функции
4.2. Закони на булевата алгебра
4.3. Логическа схема на поразреден суматор
Глава 5. Представяне на символни данни. Аналогово цифрово преобразуване на сигнали и изображения и тяхното представяне в съвременните компютърни системи
5.1. ASCII – кодовата таблица
5.2. Универсален набор от символи (Unicode)
5.3. Аналогово цифрово преобразуване на сигнали и изображения
и тяхното представяне в съвременните компютърни системи
Глава 6. Основни принципи и компоненти на съвременните компютърни системи
6.1. Процесор
6.2. Шини
6.3. Дънна платка
6.4. Принцип на работа на процесора
Глава 7. Компютърни памети
7.1. Характеристики на паметите
7.2. Вътрешни памети
7.3. Външни памети
Глава 8. Многоядрени процесори и платформи
8.1. Еднопроцесорни компютърни системи
8.2. Многоядрени процесори и платформи
8.3. Паралелни компютърни архитектури
8.4. Таксономия на паралелни MIMD компютърни архитектури
Глава 9. Входни устройства
9.1. Клавиатура
9.2. Мишка
9.3. Трекбол
9.4. Трекпойнт
9.5. Тъчпад
9.6. Микрофон
9.7. Скенер
9.8. Дигитайзери
9.9. Сензорни дисплеи
Глава 10. Изходни устройства
10.1. Дисплеи
10.2. Печатащи устройства
10.3. Принтери с обемно принтиране (3D принтер)
10.4. Други изходни устройства


EduBooksBG

 Включете се в Клуба на авторите при нас!

 EduBooks.bg© 2021

 

 

  

 

Намерете ни и в социалните мрежи