Бизнес комуникации

Споделяне

Цена с ДДС

20,00 лв за продукт
   Брой
+

Колкото и много да знаете за комуникациите, винаги можете да научите нещо ново! Книгата „Бизнес комуникации” разглежда как успехът в бизнеса често зависи не само от стратегическите решения и добрите проекти, но и от такива прости неща като уменията да говорим, да пишем, да спорим и да убеждаваме. Добрата бизнес практика е установила правила на общуването, които авторите с удоволствие споделят със студентите и специалистите, мотивирани да използват осъзнато и целенасочено комуникациите за реализиране на деловите си цели.

Автори са Маргарита Харизанова и Надя Миронова.

Проф. д-р Маргарита Харизанова е преподавател в УНСС, катедра “Управление”. Чете лекции по “Основи на управлението” за всички професионални направления в университета и по “Управление на човешките ресурси” и “Управление на комуникациите и PR” - за професионално направление “Администрация и управление”. Създател е на магистърска програма по “Бизнес администрация със специализация “Бизнес комуникации”. Автор е на много публикации и учебници в областта на управлението на човешките ресурси и теорията на управлението. Ръководител е на изследователски проекти за усъвършенстване на обучението и трансфер на добър опит в българския бизнес.

Проф. д-р М. Харизанова е един от първите български изследователи на аутсорсинга, със значителен принос към създаване на адаптирана методика за използването му като управленска практика.

Специализирала е в Белгия, Франция и Испания.

Гл. ас. д-р Надя Миронова е преподавател и научен секретар в катедра “Управление” на УНСС. Води семинарни занятия по “Основи на управлението” и чете лекции по “Управление на човешките ресурси”, “Управление на комуникациите и PR” и “Бизнес комуникации”. Участва в магистърска програма по “Бизнес администрация със специализация “Бизнес комуникации”, където води курса по “Корпоративни комуникации”. Автор е на публикации и учебници по управление на човешките ресурси, теория на управлението и комуникации. Научните и приноси са към управление на качеството в продължаващото обучение и проектиране и усъвършенстване на комуникационната система в организацията.
Има опит като ръководител и консултант на български и международни изследователски и инвестиционни проекти.

Председател е на УС на “Институт за политика и развитие”.

Специализирала е в Белгия и Германия.

Подобни продукти

Резултати 1 - 1 от 1
  • kupr
    Книгата „Комуникации в управлението” предлага систематизирани базови...

    Комуникации в управлението

    20,00 лв за продукт
Резултати 1 - 1 от 1


EduBooksBG

 Включете се в Клуба на авторите при нас!

 EduBooks.bg© 2021

 

 

  

 

Намерете ни и в социалните мрежи