truck
Еконт

Бърза доставка

phone
0889 372 864

Свържете се с нас

Квалиметрия и конкурентоспособност

Споделяне

Цена с ДДС

12,00 лв за продукт
   Брой
+


СЪДЪРЖАНИЕ

 

ПРЕДГОВОР
ЧАСТ ПЪРВА. КВАЛИМЕТРИЯ
ПЪРВА ГЛАВА. КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ
Изисквания, критерии и показатели за качеството на туристическия продукт
Качество на туристическата брошура
Качество на туристическия район
Качество на туристическото пътуване
Качество на пребиваването
ВТОРА ГРАВА. КВАЛИТОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПРОДУКТА
Историческа справка
Към въпроса за квалиметричната оценка
Система от показатели за качеството на продукта
Определяне на абсолютния показател
Определяне на базовия показател
Методи за оценка на качеството
Параметър на значимост
Потребителската оценка на качеството
Теоретични и приложни проблеми на квалиметрията
ЧАСТ ВТОРА. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ
ТРЕТА ГЛАВА. ОЦЕНКА НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ТРУДОВАТА ДЕЙНОСТ
Възникване на идеята за оценка
Теория за човешкия капитал
Теория за обмисленото действие
Теория за планираното действие
Теория за хаоса и реда
Същностна характеристика на конкурентоспособността на туристическите дейности
Критерии и показатели за конкурентоспособността на туристическите дейности
Оценката на конкурентоспособността на туристическите дейности
ЧЕТВЪРТА ГЛАВА. ОЦЕНКА НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ПРОДУКТА
Оценка на конкурентоспособността на туристическия продукт
Критерии и показатели за конкурентоспособността на туристическия продукт
Инфраструктура и суперструктура
Номенклатура и асортимент на продукта
Качество на продукта
Цена на продукта
Форма на обслужване
Работен режим на туристическия обект
Време за извършване на услугите
Среда на обслужване
Външен вид и отношение на обслужващия персонал към клиентите
Екологични изисква
Методи за измерване
Технически методи
Регистрационни методи
Органолептични методи
Експертни методи
Методи за оценка
ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Приложения
Приложение 1. Примерни оценки по някои от показателите за качеството на различни видове продукти
Приложение 2. Алгоритъм за трудова дейност на различни категории персонал
Приложение 3. Приложение Оценка на конкурентоспособността на трудовата дейност на различни категории персонал
Приложение 4. Примерна оценка по някои от показателите за конкурентоспособност на различните видове продукти
Приложение 5. Системи за органолептична оценка на различни продукти
Приложение 6. Документирана процедура. Експертна оценка на промишлени продукти
Приложение 7. Методи за Оценка на конкурентоспособността
Приложение 8. Квантифицирана оценка на конкурентоспособността на туристическия продукт
Приложение 9. Презентация на квантифицирана оценка за конкурентоспособността на туристическия продукт
Приложение 10. Оценка на конкурентоспособността на различните видове туристически продукти
Приложение 11. Оценка на конкурентоспособността на Шератон София, хотел Балкан, хотел "Роял Монсо" Париж
Приложение 12. Оценка на конкурентоспособността на хотел "Хилтън София" и "Гранд Хотел София"
Трудова дейност на обслужващия персонал
Конкурентоспособност на туристическия продукт


EduBooksBG

 Включете се в Клуба на авторите при нас!

 EduBooks.bg© 2021

 

 София, жк. Студентски град,
ул. „Проф. Арх. Петър Ташев“ No2, партер

 

  0889 372 864 

   edubooks@avangard-print.com

Намерете ни и в социалните мрежи