truck
Еконт

Бърза доставка

phone
0889 372 864

Свържете се с нас

Педагогика на физическото възпитание и спорта

Споделяне

Цена с ДДС

15,00 лв за продукт
   Брой
+

Елеонора Милева, Педагогика на физическото възпитание и спорта. Второ преработено и допълнено издание. София, Авангард Прима, 2020. Учебник.

Педагогиката е задължителна учебна дисциплина за студентите от НСА „Васил Левски” – професионално направление „Спорт“ и Факултет „Педагогика“. Тя има основополагаща роля за професионалната подготовка и квалификация на бъдещите треньори, учители по физическо възпитание, спортни мениджъри, спортни аниматори, спортни коментатори и треньори по адаптирана физическа активност и спорт.

Педагогиката е включена в учебния план за професионална подготовка на учители по физическо възпитание още от основаването на Висшето училище по телесно възпитание през 1942 г.

Представеният учебник по Педагогика на физическото възпитание и спорта е предназначен както за студенти от Националната спортна академия „Ва­сил Левски” – образователно-ква­ли­фикационната степен „бакалавър”, така и за всич­ки студенти от специалността „Педагогика на обучението по физическо възпитание” към педагогическите факултети на университетите в Република България. Целта на учебника е да подпомогне студентите при изучаването на педагогическата наука и основните педагогически понятия и концепции, на дидактиката с акцент върху физическото възпитание и спорта, като основа на професионалната им подготовка.

Съдържанието на учебника е структурирано в два раздела – основи на педагогиката и спортната пе­да­го­ги­ка и дидактика на физическото възпитание и спорта. Във всяка отделна тема са анализирани основните въпроси на професионалните направления, които се разработват. В допълнение са включени въпроси и задачи за самостоятелна работа и самоконтрол, както и примерни тестове за проверка и оценка на знанията на студентите. Учебният материал може да се ползва и за нуждите на дистанционното обучение.

Основната концепция при разработването на учебника е позоваването на общоприети педагогически категории, теории и концепции и тяхната интерпретация в контекста на обучението по физическо възпитание и спортната подготовка. За целта се прави връзка между утвърдените педагогически явления и тяхното приложение в теорията и методиката на физическото възпитание и теорията на спорта.

Учебникът е предназначен за студенти, докторанти, специализанти към Центъра за следдипломна квалификация, учители, треньори, помощник-треньори, инструктори и всички, които се интересуват от педагогическата наука и нейното приложение в условията на физическото възпитание и спорта.


EduBooksBG

 Включете се в Клуба на авторите при нас!

 EduBooks.bg© 2021

 

 София, жк. Студентски град,
ул. „Проф. Арх. Петър Ташев“ No2, партер

 

  0889 372 864 

   edubooks@avangard-print.com

Намерете ни и в социалните мрежи