truck
Еконт

Бърза доставка

phone
0889 372 864

Свържете се с нас

Тестове по езикова култура

Споделяне

Цена с ДДС

10,90 лв за продукт
   Брой
+

Предисловие


В учебното помагало са поместени примерни въпроси, които подготвят студентите от Университета по библиотекознание и информационни технологии за изпита по дисциплината „Езикова култура“. Тази дисциплина е включена в почти всички учебни планове на специалностите, по които университетът обучава в образователната и квалификационна степен „бакалавър“ повече от десет години. Наблюденията през тези години показаха, че книжовноезиковата норма в българския език не се усвоява достатъчно добре от учениците, независимо че се въведоха общодържавни изпити по български език и литература и независимо че в тази матура са включени въпроси от областта на българската граматика и езиковата култура. Недостатъчни се оказаха и кандидатстудентските въпроси по езикова култура за прием в УниБИТ. Друго наблюдение показва, че студентите се чувстват неуверени, когато решават тестове, и особено се затрудняват да трансформират теоретичните знания от лекционния курс към практиката. Това е донякъде естествено, тъй като преобладават езиковите навици от разговорността и припомнянето и прилагането на книжовноезиковата норма на българския език предизвиква немалко затруднения подобно на ученето на друг език. Често пъти студентите не изчитат въпроса внимателно, а отговарят, като предпоставят според очакванията си – оттук също произтичат немалко грешки в отговорите.
За улеснение на студентите въпросите са групирани съответно на темите от учебника „Езикова култура“ (2015), където е представено основното съдържание на курса . Дистракторната среда е сведена до минимум: смятаме, че за целта на обучението е по-важно да се акцентира върху книжовноезиковите препоръки и норми. Неслучайно в края на учебното помагало са посочени верните отговори на всяка една от темите. За изработката на тестовите въпроси се ръководехме от Официалния правописен речник на българския език, 2012. Употребата на термини във въпросите е ограничена.
Помагалото е полезно и за ученици, кандидат-студенти и студенти от други висши училища.
Въпросите са разработени от:
Гл. ас. д-р Анна Лозева

Съдържание

Предисловие
Част I. Азбука и ортография
Част II. Звукови закони
Част III. Транслитериране
Част IV. Граматични особености
Част V. Главни букви, лични имена и празници
Част VI. Слято, полуслято и разделно писане
Провери себе си
Тест 1
Тест 2
Тест 3
ОТГОВОРИ
Част I. Азбука и ортография
Част II. Звукови закони
Част III. Транслитериране
Част IV. Граматични особености
Част V. Главни букви, лични имена и празници
Част VI. Слято, полуслято и разделно писане
Тест 1
Тест 2
Тест 3


EduBooksBG

 Включете се в Клуба на авторите при нас!

 EduBooks.bg© 2021

 

 София, жк. Студентски град,
ул. „Проф. Арх. Петър Ташев“ No2, партер

 

  0889 372 864 

   edubooks@avangard-print.com

Намерете ни и в социалните мрежи