truck
Еконт

Бърза доставка

phone
0889 372 864

Свържете се с нас

Основи на програмирането с примери на C#, Част 2

Споделяне

Цена с ДДС

12,90 лв за продукт
   Брой
+

Иванов, И., Основи на програмирането с примери на C#, Част 2. - София : Авангард Прима, 2018, 142 с., ISBN 978-619-239-104-1


ПРЕДГОВОР

В учебника Основи на програмирането с примери на C# е разгледано развитието на езиците от фамилията С в исторически аспект. Разкрити са мотивите за създаването на С#, неговите конструктивни особености и влиянието на другите езици за програмиране върху него. Описана е и връзката между С# и .NET Framework.
Дадена е първоначална информация за програмните среди Visual Studio и Visual C#. Те са онагледени с подходящи примери, позволяваща на обучаемите да работят със същата.
Разгледани са основните правила на синтаксиса и семантиката на езика С#, комуникацията през конзолата, типове данни и променливи, структурата на програмите, различните видове операции и изрази, използвани в същия.
Подробно са разгледани алгоритмичните конструкции за управление на изчислителните процеси и е показана реализацията на тези конструкции в езика C#, материализирани в условни оператори, цикли, масиви и низове. Отделено е подобаващо внимание на едномерните масиви, многомерните масиви, масивите от масиви, присвояването на указатели към масиви. Застъпени са: начини на дефиниране и инициализиране, претърсване (намиране на максимален/минимален елемент, елементи в определени релационни отношения, и др.), сортиране (пряка селекция, размяна по двойки, метод на мехурчето, шейкър сортировка), сливане и преобразуване на матрици. Също така е разгледан цикълът foreach и са показани различни подходи за неговото използване.
Направен е кратък обзор на създаването и работа с методи. Отделено е внимание на различните механизми за предаване на параметри към методите.
Специално внимание е отделено на работата с масиви. В отделна глава са разгледани различни алгоритми за сортиране на масиви. Последната глава е посветена на рекурсията. Тук са включени следните рекурсивни алгоритми – ханойската кула, двоичното търсене, бързото сортиране на Хоор и сортиране чрез сливане.
Учебникът е предназначен за студенти, изучаващи дисциплината Основи на програмирането в Университета по библиотекознание и информационни технологии. Може да се използва от докторанти и от всички желаещи да изучат програмния език С#.

СЪДЪРЖАНИЕ

ПРЕДГОВОР
Глава 6. Масиви
6.1. Едномерни масиви
6.1.1. Едномерни масиви с фиксирани размери
6.1.2. Масиви с променливи размери
6.1.3. Свойството Length
6.1.4. Присвояване на стойности на елементите – обобщение
6.2. Многомерни масиви
6.2.1. Двумерни масиви
6.2.3. Масиви с три и повече измерения
6.2.4. Инициализация на многомерни масиви
6.2.5. Масиви от масиви
6.2.6. Присвояване на указатели към масиви
6.2.7. Използване на свойството Length
6.2.8. Неявнотипизирани масиви
6.2.9. Оператор за цикъл foreach
Глава 7. Низове
7.1. Обявяване на низ
7.2. Обръщение към стрингове
7.3. Масиви от низове
7.4. Постоянство на низа
7.5. Използване на низове в оператора switch
Глава 8. Методи в C#
8.1. Методи. Примери
8.1.1. Синтаксис на метод
8.1.2. Пример с използване на методи
8.1.3. Статични методи
8.1.4. Методи без тип и параметри
8.1.5. Предаване на параметри към методите
8.2. Предаване на параметри по стойност
8.3. Ключовата дума ref
8.4. Ключовата дума out
8.5. Ключовата дума params
Глава 9. Претърсване на масиви
9.1. Намиране на най-голямата стойност в масив
9.2. Създаване на метод за запълване на масива от конзолата
9.3. Създаване на метод за намиране на най-голямата стойност в масив
9.4. Трасираща таблица
9.5. Търсене на елемент в масив
9.6. Търсене на брой съвпадения в масив
9.7. Монотонно растяща редица
9.8. Редица от различни елементи
Глава 10. Сортиране на едномерни масиви
10.1. Метод на пряк избор (пряка селекция)
10.2. Метод на размяна по двойки
10.3. Метод на мехурчето
10.4. Сортиране чрез клатене (шейкър сортиране)
10.5. Сливане на едномерни масиви
Глава 11. Рекурсия
11.1. Изчисляване на факториел чрез рекурсия
11.2. Извеждане на низ в обратен ред
11.3. Определяне на най-големия общ делител
11.4. Редицата на Фибоначи
11.5. Ханойската кула
11.6. Двоично търсене
11.7. Бързо сортиране на Хоор
11.8. Сортиране чрез сливане
Вместо заключение
ЛИТЕРАТУРА


EduBooksBG

 Включете се в Клуба на авторите при нас!

 EduBooks.bg© 2021

 

 София, жк. Студентски град,
ул. „Проф. Арх. Петър Ташев“ No2, партер

 

  0889 372 864 

   edubooks@avangard-print.com

Намерете ни и в социалните мрежи