Математически анализ

Споделяне

Цена с ДДС

13,90 лв за продукт
   Брой
+

ПРЕДГОВОР

Учебното пособие „Математически анализ” съдържа два основни модула: Диференциално смятане и Интегрално смятане на функция на една реална променлива.
В първия модул са разгледани темите: Числови редици. Функции. Граница и непрекъснатост на функция. Производна и диференциал на функция. Формули на Тейлор и Маклорен. Теореми за средните стойности. Неопределени форми. Приложение на производните за изследване на функции.
Във втория модул са разгледани темите: Неопределен интеграл. Методи за интегриране: Определен интеграл. Приложение на определения интеграл. Несобствени интеграли.
Решени са много примери, които илюстрират разглеждания материал. Предоставени са задачи за самостоятелна работа.
Книгата е предназначена за студенти, изучаващи дисциплината „Математически анализ” във факултет „Информационни науки” – УниБИТ. Материалът от книгата влиза изцяло в семестриалните изпити на специалностите „Информационни технологии”, „Информационни технологии в съдебната администрация”, „Информационно брокерство”, „Информационна сигурност” и „Компютърни науки”.
Може да се използва както от докторанти, така също и от всички желаещи да се запознаят по-подробно с теорията на диференциалното и интегрално смятане на функция на една реална променлива. Стремежът при създаването е по възможност учебникът да може да бъде използван от широк кръг читатели, имащи интерес към математическия анализ.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

ДИФЕРЕНЦИАЛНО СМЯТАНЕ

Глава 1: Числови редици. Числови редове

Глава 2: Функции. Граница и непрекъснатост на функция

Глава 3: Производна на функция. Диференциал.

Глава 4: Теореми за средните стойности. Формули на Тейлор и Маклорен. Неопределени форми. Теореми на Лопитал.

Глава 5: Интервали намонотонно растене и намаляване. Екстремуми.Изпъкналост, вдлъбнатост и инфлексни точки.

Глава 6: Асимптоти. Приложение на производните за изследване на функция


ИНТЕГРАЛНО СМЯТАНЕ

Глава 7: Неопределен интеграл. Методи за интегриране: Непосредствено интегриране; Внасяне под знака на dx; Интегриране по части; Интегриране чрез субституция.

Глава 8: Определен интеграл.

Глава 9: Приложение на определения интеграл.

Глава 10: Несобствени интеграли.

Отговори на тестовете

Литература


EduBooksBG

 Включете се в Клуба на авторите при нас!

 EduBooks.bg© 2021

 

 

  

 

Намерете ни и в социалните мрежи