Приложение на ASP C#. Практическо ръководство. Част II

Споделяне

Цена с ДДС

12,90 лв за продукт
   Брой
+

АНОТАЦИЯ

Този учебник въвежда студентите в практическата разработка на съвременни уеб приложения върху платформата на Microsoft.NET. Обучението обхваща основите на платформата .NET Framework, бази данни и разработката на уеб приложения с технологиите ASP.NET и AJAX. В рамките на първата част на учебника обучаемите изучават основите на създаването на динамични уеб приложения с бази от данни, базирани на ASP.NET, Oracle Database, ADO.NET Framework.
Обучаемите се запознават подробно с възможностите за работа с бази от данни на основата на примери с Oracle Database, навлиза под-робно в разширените сървърни контроли на ASP.
Основният фокус на учебното съдържание е върху уеб технологиите и уеб програмирането на базата на ASP.NET, ASP.NET Web Forms и достигайки до по-сложни концепции в ASP.NET (управление на сесия, шаблонни страници, контроли за визуализация на данни, AJAX).
Учебникът е предназначен за бакалаври и магистри от специалностите, изучаващи информационни технологии. Може да бъде полезен в работата на програмистите, занимаващи се със създаване на приложения с помощта на технологиите на Microsoft.


Съдържание

ГЛАВА 6. НАВИГАЦИЯ В ASP.NET WEB-САЙТ    
6.1. Страници с множество изгледи/Multiple views/    
6.2. Карта на сайта    
6.3. TreeView Control    
6.4. Menu Control    
ГЛАВА 7. ПРИЛОЖЕНИЯ, РАЗРАБОТВАНИ С ASP.NET    
7.1. Домейн на приложенията    
7.2. Жизнен цикъл    
7.3. Структура на каталога    
7.4. Файлът Global.asax    
7.5. Събития    
7.6. Файлът machine.config    
7.7. Файлът web.config    
7.8. Програмно четене и запис на секции от
конфигурационните файлове    
7.9. Защита на WEB.CONFIG    
7.10. Шифриране на секции от конфигурационния файл    
ГЛАВА 8. УПРАВЛЕНИЕ НА СЪСТОЯНИЕТО    
8.1. Управление на състоянието    
8.2. Преглед на състоянието (ViewState)    
8.3. Запазване на сесийни променливи във ViewState    
8.4. Бисквитки (Cookies)    
8.5. Сесии    
8.6. Състояние на приложението.    
8.7. Статични променливи    
ГЛАВА 9. ФАЙЛОВЕ И ПОТОЦИ    
9.1. Работа с файловата система    
9.2. Класовете Directory и File    
9.3. Класовете DirectoryInfo и FileInfo    
9.4. Класът DriveInfo    
9.5. Работа с Attributes    
9.6. Филтрация на файлове с помощта на шаблони    
9.7. Извличане на информации за версиите на файла    
9.8. Класът Path    
9.9. Поточно четене и запис на файлове    
9.10. Текстови файлове    
9.11. Двоични файлове    
9.12. Зареждане на файлове    
9.13. Защита на файловете при работа с много потребители    
9.14. Архивиране    
9.15. Сериализация    
ЛИТЕРАТУРА  


EduBooksBG

 Включете се в Клуба на авторите при нас!

 EduBooks.bg© 2021

 

 

  

 

Намерете ни и в социалните мрежи