Приложение на ASP C#. Практическо ръководство. Част III

Споделяне

Цена с ДДС

12,90 лв за продукт
   Брой
+

АНОТАЦИЯ

Този учебник въвежда студентите в практическата разработка на съвременни уеб приложения върху платформата на Microsoft .NET. Обучението обхваща основите на платформата .NET Framework, бази данни и разработката на уеб приложения с технологиите ASP.NET и AJAX.
В рамките на втората част на учебника обучаемите се запознават в детайли с възможностите на разширените сървърни контроли, кеширането на WEB страниците и използването на XML. Обучаемите се запознават подробно с възможностите на технологиите на Microsoft за защита на WEB приложенията.
Основният фокус на учебното съдържание е върху уеб технологиите и уеб програмирането на базата на  ASP.NET, ASP.NET Web Forms и достигайки до по-сложни концепции в ASP.NET (управление на сесия, шаблонни страници, контроли за визуализация на данни, AJAX).
Учебникът е предназначен за бакалаври и магистри от специалностите, изучаващи информационни технологии. Може да бъде полезен в работата на програмистите, занимаващи се със създаване на приложения с помощта на технологиите на Microsoft.

СЪДЪРЖАНИЕ    

ГЛАВА 1. ОСНОВИ НА ADO.NET    
1.1. Архитектура на ADO.NET    
1.2. Класът Connection    
1.3. Организация на пулове от връзки (Connection Pooling)    
1.4. Класовете Command и DataReader
1.5. Извикване на съхранени процедури
1.6. Транзакции
ГЛАВА 2. DATA КОМПОНЕНТИ И DATASET
2.1. Създаване на компоненти за достъп до данни    
2.2. Класът DataSet
2.3. Класът DataAdapter    
2.4. Работа със свързани таблици и релации    
2.5. Търсене на данни по определени критерии    
2.6. Data Bind
2.7. Класът DataView
2.8. Изчисляеми колони    
2.9. Стандартизирани DataSet за общо ползване    
ГЛАВА 3. ВРЪЗКА С ДАННИТЕ (DATA BINDING) – ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ    
3.1. Основни принципи на Data Binding    
3.2. Използване на DataReader    
ГЛАВА 4. ВРЪЗКИ С БАЗИ ДАННИ ПОСРЕДСТВОМ SQLDATASOURCE    
4.1. SqlDataSource    
4.2. Използване на параметри    
4.3. DELETE record (изтриване на записи)    
4.4. INSERT record (Добавяне на записи)    
4.5. Връзки с бази данни посредством ObjectDataSource    
ГЛАВА 5. КОНТРОЛИ ЗА РАБОТА С БД (РАЗШИРЕНИ КОНТРОЛИ (RICH DATA... CONTROLS)    
5.1. GridView    
5.2. Страниране в GridView    
5.3. Използване на шаблони в GridView    
5.4. ListView    
5.5. DetailsView    
5.6. FormView    
ЛИТЕРАТУРА  


EduBooksBG

 Включете се в Клуба на авторите при нас!

 EduBooks.bg© 2021

 

 

  

 

Намерете ни и в социалните мрежи