truck
Еконт

Бърза доставка

phone
0889 372 864

Свържете се с нас

Копирайтинг

Споделяне

Цена с ДДС

13,90 лв за продукт
   Брой
+

Захариева, Й., Копирайтинг. София, Про Лангс, 2015. 200 с. ISBN 978-954-2995-15-9.

ПРЕДГОВОР

Възраждането на копирайтинга започна преди десетина година с масовизирането на новите технологии и запълването на web контента. Много традиционни дейности от печатните комуникации се пренесоха във виртуална среда. В нея те се доразвиха, видоизмениха и продължават трансформирането си към момента. Дейността на традиционните текстописци се видоизмени. Днес практически всеки има възможност да избере да работи като фрийлансър и копирайтър.
Учебникът засяга някои основни положения на езиковия контент в web среда. Често този аспект се пренебрегва. Целта на учебника е да се покаже значението на web текста в съвременната информационна среда. Изучаването на основните стъпки на копирайтинга в Университета по библиотекознание и информационни технологии разширява и допълва обучението на студентите, като предлага повече „хуманитарно“ знание и дава свобода на творческата компонента.
Материалът е организиран в 10 глави. Първата и втората глава въвеждат в разбирането за дейността и качествата на копирайтъра, третата представя необходимите „реквизити“ за образа на копирайтъра и първите стъпки, които трябва да извърви той. Четвъртата глава запознава с разнообразието на контента – чист копирайтинг, рирайтинг, нейминг, SEO копирайтинг, спийчрайтинг. В петата глава се обръща внимание на медиа- и PR копирайтинга. Шестата глава поставя акцент върху отсрещната страна – възложителя на поръчката, рекламодателя, и начините на общуване. В центъра на седмата глава е проблемът качествен текст, а в осмата – въпросът за конструирането на успешен текст. В нея детайлно са разгледани компоненти от текста и значението им в посланието. Девета глава разглежда аспекти на съвременната информационна среда, които засягат копирайтинга. Десетата глава „навлиза“ още по-надълбоко
в света на думите. Към десета глава е включена и процедура за изготвяне на презентации и представянето им – нещо, което се оказва затрудняващо при подготовката за някои изпити и защити на дипломни работи, магистърски тези, при изнасянето на доклади. Това са специфични аспекти между написаното и изговореното слово.
Изложението в учебника е популярно, избягват се сложни и тежки лингвистични термини, като се разчита на условието, че студентите, избрали този лекционен курс, са предварително подготвени от курса по езикова култура. Насоката му е повече практическа.

СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД
ГЛАВА 1. КОПИРАЙТИНГ – ДЕФИНИРАНЕ И ИСТОРИЯ
1.1. Определение
1.2. Факти за копирайтинга
1.3. Допълнителна информация
1.4. Уебкопирайтинг
ГЛАВА 2. КОПИРАЙТЪР – КАЧЕСТВА, РАБОТА
2.1. Качества
2.2. Месторабота
2.3. Обучение на копирайтъра
2.4. Инструменти на копирайтъра
2.5. Допълнителни материали
ГЛАВА 3. ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕПУТАЦИЯ
3.1. Аватар
3.2. Никнейм
3.3. Портфолио
3.4. Търсене на работа
3.5. Намиране на борса, форуми и теми
3.6. Оценка на труда
3.7. Положителни отзиви
3.8. Десет грешки на начинаещия копирайтър
3.9. Допълнителни материали
3.10. Начално конструиране на копирайтърски образ
ГЛАВА 4. ВИДОВЕ КОНТЕНТ
4.1. Чист копирайтинг
4.2. Рирайтинг
4.3. Нейминг
4.4. Ключове от SEO – Search Engine Optimization
4.5. Спийчрайтинг
4.6. Допълнителни материали
ГЛАВА 5. КОПИРАЙТИНГ ЗА МАСМЕДИИТЕ
5.1. Типове медиатекстове
5.2. Копирайтинг и PR
5.3. Грешки при новаците
ГЛАВА 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛИ – ПРОБЛЕМИ И ИЗИСКВАНИЯ
6.1. Типови диалози с възложители
6.2. Условия за избягване на отрицателен отзив от възложител
6.3. Убеждаване на възложителите
6.4. Тарикатски схеми
ГЛАВА 7. КАЧЕСТВЕН ТЕКСТ
7.1. Общ алгоритъм за писане на контент
7.2. Правила
7.3. Езикова култура
7.4. Графомания vs копирайтинг
7.5. Опитности из копирайтинга
7.6. Как се пишат форматите
7.7. Теми
7.8. Работа по поръчка
ГЛАВА 8. КОНСТРУИРАНЕ НА (РЕКЛАМЕН) ТЕКСТ
8.1. Подготовка и събиране на материал
8.2. Текстът
8.3. Макети
8.4. Заглавие
8.5. Анонс/подзаглавие
8.6. Основен текст
8.7. Вътрешни абзаци
8.8. Предпоследен абзац
8.9. Завършек на текста
8.10. Послепис
8.11. Контролни въпроси за проверка на качеството
на рекламен текст
8.12. Езикови проблеми
8.13. Shortcut към бързо написване на статия
8.14. Разширено припомняне на стъпките
8.15. По пътя към текста бестселър
8.16. Shortcut към изготвяне на пресрелийз
ГЛАВА 9. ПРИВЛИЧАНЕ НА ВНИМАНИЕТО
9.1. Съвременна информационна среда
9.2. Начини за привличане на внимание
9.3. Четивност на текста
9.4. Информативност в текстовете
9.5. Формули за рекламно въздействие
ГЛАВА 10. ДУМИТЕ
10.1. 52 думи за повишаване на успешността
на заглавието
10.2. 202 езикови конструкции за успешни заглавия
10.3. 23 конструкции за въвеждане на текста
10.4. Енергийни думи и изрази – примерен списък
10.5. 124 свързващи фрази
10.6. 33 логически фрази генератори
10.7. 56 щампи и клишета, които вредят на текста
10.8. 24 глагола за енергичен призив към действие
10.9. Изготвяне на презентация
10.10. Слово
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЛИТЕРАТУРА
ПРИЛОЖЕНИЯ
№ 1. Примерен образец за отчет
№ 2. Примерен образец на прескит на фирма
от производството
№ 3. Примерен образец на кит за научна конференция


EduBooksBG

 Включете се в Клуба на авторите при нас!

 EduBooks.bg© 2021

 

 София, жк. Студентски град,
ул. „Проф. Арх. Петър Ташев“ No2, партер

 

  0889 372 864 

   edubooks@avangard-print.com

Намерете ни и в социалните мрежи