truck
Еконт

Бърза доставка

phone
0889 372 864

Свържете се с нас

Малък учебен речник на сходните думи в турски и български език

Споделяне

Цена с ДДС

8,90 лв за продукт
   Брой
+

Захариева, Й. Малък учебен речник на сходните думи в турски и български език. София, Одрин, Авангард Прима, 2008. 91 с. (Türkçe ve Bulgarca’da Ortak Kelimeler. Küçük Çaplı Eğitim Sözlüğü. Sofya, Edirne, 2008).

Малкият учебен речник на сходните думи в турски и български език включва над 750 думи, като са оставени полета за допълване на нови подобни думи. Специално поле е оставено за определяне на граматичния род, граматичното число и бройните форми – все сложни и трудни за усвояване пунктове от българската граматика, които затрудняват турските студенти. Той е резултат от работата на студентите и от желанието им да изучават български език.
<>
Малкият учебен речник на сходните думи в турски и български език е предназначен за турски студенти, които изучават интензивно български език в първата подготвителна година на Тракийския университет в град Одрин. Той е събрал само една малка част от тези думи. Същевременно речникът показва някои граматични различия в българския език в сравнение с турския.
Речникът е съставен от студенти в процеса на обучението им през първата година. Той е пример за съвместна творческа работа между обучаваните и преподавателите им. Речникът е добра основа за по-нататъшната им теоретична и практическа езикова подготовка.
Малкият учебен речник има няколко важни функции:
• функция на първоначално учебно помагало при изучаването на българския език: тя преодолява по-лесно езиковата бариера;
• функция на работна тетрадка, която се попълва и допълва от студентите: тя обогатява с лексика;
• функция на начално натрупване на познание за българския език във фонетичен и граматичен аспект: улеснява интуитивното натрупване на знание за българския език;
• функция на “предпазване” от възможни контаминации между двата езика, доколкото профилът на подготовка на студентите е свързан предимно с преводаческа дейност.
Малкият учебен речник на сходните думи в турски и български език е полезно практическо помагало от отворен тип.

Проф. д.н. Васил Г. Райнов


EduBooksBG

 Включете се в Клуба на авторите при нас!

 EduBooks.bg© 2021

 

 София, жк. Студентски град,
ул. „Проф. Арх. Петър Ташев“ No2, партер

 

  0889 372 864 

   edubooks@avangard-print.com

Намерете ни и в социалните мрежи