Модели при комуникация и реклама

Споделяне

Цена с ДДС

12,90 лв за продукт
   Брой
+

Захариева, Й., Модели при комуникация и реклама. Учебник. София, Авангард, 2010. 92 с. ISBN 978-954-323-733-3.

Предговор

Лекционният курс „Модели при комуникация и реклама“, включен в магистърските програми на УниБИТ, разглежда комуникацията като водеща компонента на съвременното общество. Тя определя представите за статуса на държавата, на фирмата, на организацията в реалността, като използва за конструирането им разнообразни стратегии в информационното пространство. Тези стратегии представят комбинации от рационалните аспекти на множество теоретични и приложни модели и технологии и опитности, натрупани през ХХ век и към момента по отношение на вербалната комуникация, която е водеща във всяка област на човешката дейност. Познаването на част от основните модели, съчетани в разнообразни взаимодействия, но подчинени винаги на определени интенции, ще позволи на студентите да усвоят основни закономерности при комуникативно взаимодействие, за да ги прилагат успешно в практиката си.

Теми в лекционния курс

1.    Човек, общуване, комуникация.
2.    Базови функции на езика.
3.    Комуникацията в информационното общество.
4.    Комуникативно пространство.
5.    Вербална комуникация.
6.    Невербална комуникация.
7.    Визуална комуникация.
8.    Представителна комуникация (пърформанс).
9.    Комуникация и митология.
10.    Комуникация и литература.
11.    Описания на комуникацията и рекламата.


EduBooksBG

 Включете се в Клуба на авторите при нас!

 EduBooks.bg© 2021

 

 

  

 

Намерете ни и в социалните мрежи