Контент мениджмънт системи. Част 2

Споделяне

Цена с ДДС

12,90 лв за продукт
   Брой
+

Предговор

В тази книга са разгледани основните концепции, свързани със системите за управление на съдържание, популярни като Контент мениджмънт системи (Content Management Systems). Настоящето ръководство обхваща теоретичните аспекти на направлението CMS и обобщава информация, предложена от популярни и често будещи дискусия литературни източници.
Учебното пособие е организирано в две самостоятелно обособени части: „Част 1: Теоретични аспекти на контент мениджмънта” и „Част 2: Практическо ръководство за работа с CMS”.
В Част първа на настоящето ръководство са представени терминологичните и теоретични аспекти на системите за управление на съдържание. Ръководството съдържа 5 теми, обхващащи същността, структурата, елементите и видовете CMS, както и етапите свързани с избора и употребата на системите на управление на уеб съдържание.
В Част втора на учебното пособие са представени две самостоятелно обособени практически ръководства за експлоатация и управление на системите CMS Plone и CMS Joomla.
И двете части на учебното пособие са предназначени за студенти от факултет „Информационни науки” към Университет по библиотекознание и информационни технологии. В части първа и втора на учебното пособие по Контент мениджмънт системи е предложен материал, влизащ изцяло в семестриалните изпити на специалности „Информационни технологии”, „Информационни технологии в съдебната администрация” и „Информационно брокерство”.
Поради широкия обхват на включения в него теоретичен материал, учебникът би бил полезен и за студенти от други университети, както и за широк кръг специалисти в предметната област. Поради теоретико-методологичната си същност, материалът застъпен в Част първа на учебното пособие не предполага наличието на предварителна теоретична или практическа подготовка.
 

СЪДЪРЖАНИЕ

ВЪВЕДЕНИЕ В CMS PLONE    
УПРАЖНЕНИЕ 1.  ИЗИСКВАНИЯ, ИНСТАЛАЦИЯ И КОНФИГУРАЦИЯ  НА СИСТЕМАТА    
1.1. Изисквания    
1.2. Инсталация на CMS Plone    
1.2.1. Инсталация и контролно управление на Plone 4.0 под Windows    
1.2.2. Инсталация и контролно управление на Plone, версии 4.1, 4.2 и 4.3 под Windows    
1.2.2.1. Конфигурация на системата    
1.2.2.2. Стартиране на CMS Plone    
1.2.2.3. Създаване на уеб сайт в Plone 4.0 – 4.3    
1.2.3. Инсталация и контролно управление на Plone 5.0 под Ubuntu    
Стъпка 1: Подготовка на платформата    
Стъпка 2. Инсталация на системата    
Стъпка 3. Стартиране на сървъра    
Стъпка 4. Достъп до системата    
1.2.5.2. Създаване на нов проект във версия 5.0 на Plone    
Създаване на нов сайт в Plone 5.0    
УПРАЖНЕНИЕ 2.  ВИЗУАЛЕН РЕДАКТОР TINYMCE В PLONE    
2.1. Вмъкване на изображение    
2.2. Добавяне на хипервръзка    
2.3. Премахване на хипервръзка    
2.4. Вмъкване на таблици    
УПРАЖНЕНИЕ 3.  КОНТЕНТ МЕНИДЖМЪНТ В CMS PLONE    
3.1. Изграждане на основна (глобална) навигационна структура    
3.2. Изграждане на допълваща навигационна структура (страничен навигационен панел)    
3.3. Създаване на съдържание, достъпно през навигационната структура    
3.3.1. Добавяне на страница    
3.3.2. Добавяне на новина    
3.3.3. Добавяне на събитие    
3.3.4. Добавяне на изображение/файл    
3.3.5. Добавяне на връзка    
УПРАЖНЕНИЕ 4.  УПРАВЛЕНИЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО    
4.1. Публикуване на съдържание    
4.1.1. Разширени възможности за публикуване    
4.1.2. Локална политика при публикуване на контенти    
4.2. Редакция на контенти    
4.2.1. Копиране, местене и изтриване на съдържание    
4.3. Видове изгледи в CMS Plone    
4.3.1. Задаване на изглед по подразбиране    
4.3.2. Други изгледи    
УПРАЖНЕНИЕ 5.  КОНТРОЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА CMS PLONE    
5.1. Управление на портлети    
5.1.1. Добавяне на портлет    
5.1.2. Промяна на позицията на съществуващите портлети    
5.1.3. Премахване от публикация и изтриване на портлет    
5.2. Промяна на облика на системата    
5.2.1. Смяна на темата, използвана по подразбиране    
5.2.1.1. Подмяна на фирменото лого    
5.2.2. Инсталация на тема в Plone    
5.2.2.1. Инсталация на Diazo Theme Support    
5.2.2.2. Инсталация на тема през Diazo    
5.3. Разширяване на функционалностите на сайта    
5.3.1. Избор на добавки    
5.3.2. Инсталиране на добавка за изграждане на Галерия    
ПРИЛОЖЕНИЯ    
Приложение 1. Задачи за упражнение    
Приложение 2. Инструменти на TinyMCE визуален редактор    
ЗАКЛЮЧЕНИЕ    
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА  


EduBooksBG

 Включете се в Клуба на авторите при нас!

 EduBooks.bg© 2021

 

 

  

 

Намерете ни и в социалните мрежи