Web Дизайн за неспециалисти. Част 2

Споделяне

Цена с ДДС

12,90 лв за продукт
   Брой
+

Предговор

Web Дизайн за неспециалисти е учебно пособие, организирано в две самостоятелно обособени части – Част I. Теоретични аспекти на уеб дизайна и Част II. Практическо ръководство за работа с MS Expression Web. Практическо ръководство за работа с MS Expression Web. И двете части на пособието са ориентирани към потребители, които нямат познания в областта на уебпрограмирането, но имат желание и потребност да изграждат уебсайтове. Предназначени са за студенти от Факултета по Библиотекознание и културно наследство към Университета по библиотекознание и информационни технологии.
В първата и втората част на учебното пособие по уебдизайн е предложен материал, влизащ изцяло в семестриалните изпити на специалностите „Библиотекознание и библиография“, „Печатни комуникации“, „Информационни ресурси на туризма“, „Информационни фондове на културно-историческото наследство“ „Архивистика и документалистика“ и „Библиотечен и информационен мениджмънт“.
Поради широкия обхват на включения в пособието теоретичен, и практически насочен материал, учебникът би бил полезен за докторанти, студенти и ученици от други учебни заведения. Материалът, застъпен в учебното пособие, не предполага наличието на предварителна теоретична или практическа подготовка, но техническата ориентация на обучаваните е предимство.

Съдържание

УПРАЖНЕНИЕ 1. ЗАПОЗНАВАНЕ СЪС СРЕДАТА НА MS EXPRESSION WEB    
1.1. Инсталация на Expression Web 4    
1.2. Стартиране и основни настройки в MS Expression Web 4    
1.2.1. Стартиране на Expression Web    
1.2.2. Основни настройки в Expression Web 4    
1.3. Стартиране на нов проект с Expression Web    
УПРАЖНЕНИЕ 2. СЪЗДАВАНЕ НА ЕЛЕМЕНТАРЕН СТАТИЧЕН САЙТ    
2.1. Изграждане на сайт, състоящ се от една страница    
2.2. Съхраняване на извършените промени    
2.3. Добавяне на съдържание в сайта    
2.3.1. Работа със слоеве    
Запълване на слоевете с изображения    
Редактиране на големината на въведеното изображение    
2.3.2. Добавяне на текст в слой    
2.3.3. Добавяне на интерактивни бутони в слой    
2.3.4. Добавяне на Hyperlink в слой    
2.4. Добавяне на страници в уебсайта    
УПРАЖНЕНИЕ 3. СЪЗДАВАНЕ НА УЕБ САЙТ, БАЗИРАН НА ТЕМПЛЕЙТ    
3.1. Създаване на проект, базиран на готов шаблон    
3.2. Изграждане на шаблон за дизайн на уебсайт    
3.2.1. Създаване на празен уебсайт    
3.2.2. Създаване на нова страница    
3.2.3. Създаване на CSS    
3.2.3.1. Свързване на CSS със съществуващата страница    
3.2.4. Създаване на Layout    
Стилизиране на поле на заглавните данни (хедър)    
Стилизиране на поле за топ навигация    
Стилизиране на ляв навигационен панел    
Стилизиране на десен панел и основна област  на съдържанието    
Стилизиране на футър    
Въвеждане на метатагове    
3.2.5. Добавяне на навигация в съществуващ Layout    
Добавяне и стилизиране на топ меню    
Добавяне и стилизиране на ляв навигационен панел    
3.2.6. Създаване на динамичен уебтемплейт    
УПРАЖНЕНИЕ 4. ДОБАВЯНЕ НА ФУНКЦИОНАЛНОСТИ    
4.1. Създаване на онлайн галерия    
4.2. Добавяне на календар    
4.3. Добавяне на видео от Youtube    
4.4. Добавяне на Google карта    
4.5. Създаване на контактна форма    
4.6. Добавяне на търсачка    
УПРАЖНЕНИЕ 5. ОПТИМИЗИРАНЕ НА УЕБ САЙТА    
Заглавие на страниците    
Описателни метатагове    
Описание на ключовите думи    
Имена на файловете    
Заглавни тагове    
Заглавен атрибут    
Използване на SEO Checker и SEO Report    
ЗАКЛЮЧЕНИЕ    
ПРИЛОЖЕНИЯ    
Приложение 1. HTML представяне на имената на цветовете    
Приложение 2. Задачи за упражнение    
ЛИТЕРАТУРА  


EduBooksBG

 Включете се в Клуба на авторите при нас!

 EduBooks.bg© 2021

 

 

  

 

Намерете ни и в социалните мрежи