Визуални среди за програмиране.

Споделяне

Цена с ДДС

12,90 лв за продукт
   Брой
+

Предговор

В учебника „Визуални среди за програмиране” е разкрита същността на използването на визуалните среди за програмиране, като са разгледани найчесто използваните контроли и контейнери за създаване на Windowsприложения. Показани са възможностите за създаване на лесни, но предлагащи големи възможности потребителски интерфейси. Разкрити са основните свойства и събития на някои контроли и контейнери, като са приведени примери, демонстриращи тяхното използване. Добавени са методи за конкретни събития на разглежданите контроли и контейнери.
Конкретно е разгледано използването на:
•    Контролите Label и LinkLabel за изобразяване на информация за  потребителите;
•    Контрола Button и съответното събитие Click за предоставяне на възможност на потребителите да реализират различни функционалности в разработваните приложения;
•    Контролите TextBox и RichTextBox за създаване на елементарен текстов редактор;
•    Контролите CheckBox и RadioButton и начините за тяхното използване.
•    Контейнера GroupBox и неговото влияние върху контролите CheckBox и RadioButton;
•    Контролите CheckedListBox и ListBox за работа със списъци;
•    Контрола ListView и компонента ImageList, които предоставят  възможност за изобразяване на списъци по различни начини;
•    Контейнера TabControl за групиране на контроли в различни страници в една форма.
Учебникът е предназначен за студенти, изучаващи дисциплината „Визуални среди за програмиране” в Университета по библиотекознание и информационни технологии. Може да се използва от докторанти и от всички желаещи да се запознаят с основите на визуалното програмиране за Windows.
Материалът от учебника влиза изцяло в семестриалните изпити на студентите по информационни технологии, информационно брокерство, компютърни науки и информационна сигурност в Университета по библиотекознание и информационни технологии.

Съдържание

ГЛАВА 1. ВЪВЕДЕНИЕ ВЪВ ВИЗУАЛНИТЕ СРЕДИ ЗА ПРОГРАМИРАНЕ    
1.1. Развитие    
1.2. Контроли    
1.3. Свойства    
1.4. Проектиране на форми    
1.5. Свойствата Anchor и Dock    
1.6. Обобщаващ пример    
1.7. Събития    
ГЛАВА 2. КОНТРОЛ BUTTON    
2.1. Контроли и контейнери    
2.2. Свойства и настройки на контрола Button    
ГЛАВА 3. КОНТРОЛИ LABEL И LINKLABEL    
3.1. Основни свойства на контролите Label и LinkLabel    
3.2. Обобщаващ пример    
ГЛАВА 4. КОНТРОЛ TEXTBOX    
ГЛАВА 5. КОНТРОЛИ RADIOBUTTON И CHECKBOX    
ГЛАВА 6. КОНТРОЛ RICHTEXTBOX    
ГЛАВА 7. КОНТРОЛИ LISTBOX И CHECKEDLISTBOX    
Свойства на контрола ListBox    
ГЛАВА 8. КОНТРОЛ LISTVIEW    
ГЛАВА 9. КОНТЕЙНЕР TABCONTROL    
9.1. Кратко описание на контейнера TabControl    
9.2. Разширен пример с използване на контейнера TabControl    
ЛИТЕРАТУРА  


EduBooksBG

 Включете се в Клуба на авторите при нас!

 EduBooks.bg© 2021

 

 

  

 

Намерете ни и в социалните мрежи