Киберсигурност и мениджмънт (2022)

Споделяне

Цена с ДДС

19,90 лв за продукт
   Брой
+

Едно от многото клишета в областта на киберсигурността казва, че проблемите със сигурността в киберпространството по-често са с мениджърски, а не толкова с чисто технически характер. Друг аргумент в подкрепа на търсенето на приложение на теорията на мениджмънта в сферата на киберсигурността е свързан с това, че всяка човешка дейност е целенасочена и изисква взимане на решения с последващо планиране, организиране и контролиране на резултатите, т.е. с една дума изисква менажиране.

Съдържанието на книгата е структурирано на базата на различни „сценарии“, в които попада мениджърът на отдела за киберсигурност при изпълнение на своите функции. Тези сценарии включват набиране, подбор и наемане на персонал за отдела по киберсигурност; управление на екипа и взаимодействие с потребителите; управление на финансови средства и проекти в сферата на киберсигурността; създаване на сигурност, реагиране при инциденти с киберсигурността и възстановяване на работоспособността след възникване на инцидент със сигурността в киберпространството. Целта, която е поставена се изразява в това след прочитане на книгата читателят да има изградени базови модели за действие при всеки от изброените сценарии, които да го облекчат в неговата практическа дейност.

Една от особеностите на книгата е включването в нейното съдържание на тестове след всяка от темите, които дават възможност на читателите сами да определят степента на овладяване на предлаганото знание, използвайки посочените в края отговори на тестовете.

Книгата е полезна за студенти, докторанти, изследователи и практици с интереси в областта на приложението на теорията на мениджмънта в специфичната среда на киберсигурността.


EduBooksBG

 Включете се в Клуба на авторите при нас!

 EduBooks.bg© 2021

 

 

  

 

Намерете ни и в социалните мрежи