Метрики за киберсигурност (2022)

Споделяне

Цена с ДДС

20,30 лв за продукт
   Брой
+

Идеята, върху която е построено съдържанието на книгата е взета от една универсална триада на мениджмънта, която казва, че за да бъде управляван един обект или процес (в случая това е процесът по създаване на базово ниво на киберсигурност) е необходимо същият да може да бъде описан по подходящ начин и на тази база да могат да бъдат измерени получаваните резултати. Въпросът с измерването е свързан с разработване и прилагане на система от метрики, отговаряща на контекста и целите за нейното прилагане. Понятието „метрики за киберсигурност“ се дефинира като инструменти, които подпомагагат взимането на решение като дават възможност за селектиране, обработване и визуализиране на релевантна информация.

В книгата последователно се разглеждат теми, касаещи същността и особеностите на метриките за киберсигурност; изграждане и прилагане на системи от метрики в киберсигурността; добиване на данни, тяхното обработване, оценяване и визуализиране в интерес на подкрепата на процеса за взимане на решения, свързани с киберсигурността.
Една от особеностите на книгата е включването в нейното съдържание на тестове след всяка от темите, които дават възможност на читателите сами да определят степента на овладяване на предлаганото знание, използвайки посочените в края отговори на тестовете.

Книгата е полезна за студенти, докторанти, изследователи и практици с интереси в областта на създаването и използването на системи от метрики в интерес на киберсигурноста.


EduBooksBG

 Включете се в Клуба на авторите при нас!

 EduBooks.bg© 2021

 

 

  

 

Намерете ни и в социалните мрежи