Човешкият фактор в киберсигурността (2022)

Споделяне

Цена с ДДС

19,10 лв за продукт
   Брой
+

Централното място и роля на човешкия фактор във всяка област, в това число и в областта на киберсигурността, не подлежи на съмнение. В същото време ролите на човешкия фактор в киберпространството, били те конструктивни или деструктивни, са толкова много и разнообразни, че трудно биха могли да бъдат обхваната в една книга.

В съдържанието на книгата се представя мястото и ролята на специалистите по киберсигурност в структурата на една организация; нивата на обучение на потребителите в киберпространството; особеностите на социалното инженерство; възможностите на един инструмент какъвто е „профилирането“, при превенцията и разкриването на киберпрестъпленията; особеностите на кибервойниците и кибервойната като екстремална форма за противопоставяне в киберпространството; етиката на киберконфликтите и възможностите за прилагане на нормите от международното хуманитарно право при оценяване на инцидентите в киберпространството.

Една от особеностите на книгата е включването в нейното съдържание на тестове след всяка от темите, които дават възможност на читателите сами да определят степента на овладяване на предлаганото знание, използвайки посочените в края отговори на тестовете.

Книгата е полезна за студенти, докторанти, изследователи и практици с интереси в областта на мястото и ролята на човешкия фактор в сферата на киберсигурността.


EduBooksBG

 Включете се в Клуба на авторите при нас!

 EduBooks.bg© 2021

 

 

  

 

Намерете ни и в социалните мрежи