Управление на риска за киберсигурността

Споделяне

Цена с ДДС

18,80 лв за продукт
   Брой
+

Активното управление на сигурността в киберпространството и усилията за извършване на превантивна дейност срещу заплахите за киберсигурността е свързано с предвиждане, анализиране и противодействие срещу бъдещи събития, които биха застрашили постигането на целите за защита на информацията, системите и мрежите. Тези бъдещи събития в книгата се дефинират като рискове за киберсигурността.

В книгата се разглеждат теми за природата, същността и ролята на риска за киберсигурността; структурирането и съдържанието на процес за управление на риска в киберпространството; методи, техники и инструменти за анализ и оценяване на риска. Отделено е място за преглед на съществуващите стандарти в областта на управление на риска, които се разглеждат като добри практики, подпомагащи проявяващите интерес в съответната област.

Една от особеностите на книгата е включването в нейното съдържание на тестове след всяка от темите, които дават възможност на читателите сами да определят степента на овладяване на предлаганото знание, използвайки посочените в края отговори на тестовете.

Книгата е полезна за студенти, докторанти, изследователи и практици с интереси в областта на оценяване и управление на риска в сферата на киберсигурността.


EduBooksBG

 Включете се в Клуба на авторите при нас!

 EduBooks.bg© 2021

 

 

  

 

Намерете ни и в социалните мрежи