Анализ на сигурността в информационното пространство 2023

Споделяне

Цена с ДДС

19,10 лв за продукт
   Брой
+

В книгата се обръща внимание на широка гама проблеми, свързани със сигурността в едно пространство, изградено от информация, потребители, информационна инфраструктури и регулации, наричано от редица автори „информационно пространство“. В поредица от теми се разглеждат въпроси като нормативен, административен, процедурен и психологически аспект на сигурността в информационното пространство; социално инженерство; криптография; управление на достъпа до информационните системи; сигурност на автентикацията и т.н. Анализът на разнообразието от заплахи за сигурността в информационното пространство и средства за противодействие срещу тях логически водят до извода за невъзможност да бъде открито средство-панацея, с което да бъде постигната сто процентова сигурност. В отговор на тази теза е изведено разбирането за необходимост от балансиране на политиките, процедурите, системите и средствата, с които да се достигне до избраното целево ниво на сигурност в информационното пространство.

Една от особеностите на книгата е включването в нейното съдържание на тестове след всяка от темите, които дават възможност на читателите сами да определят степента на овладяване на предлаганото знание, използвайки посочените в края отговори на тестовете.

Книгата е полезна за студенти, докторанти, изследователи и практици с интереси в областта на методите и средствата за противодействие срещу заплахите за сигурността в информационното пространство.


EduBooksBG

 Включете се в Клуба на авторите при нас!

 EduBooks.bg© 2021

 

 

  

 

Намерете ни и в социалните мрежи