truck
Еконт

Бърза доставка

phone
0889 372 864

Свържете се с нас

Търсени книги

 • -22_1672579051
  Характерна особеност на всяка човешка дейност е нейния целенасочен характер, изр...

  Оценяване и управление на риска (2021)

  17,20 лв за продукт
  -22_1776231511
  Приложимостта на универсални теоретични концепции в сферата на киберсигурността...

  Сценарийно планиране на способности за киберсигурност (2021)

  17,95 лв за продукт
  -22_1224200414
  ...

  Основи на киберсигурността (2021)

  17,40 лв за продукт
  -_____-22
  ...

  Информационно-аналитична дейност в системата за сигурност (2022)

  17,50 лв за продукт
 • -22_514910011
  Активното управление на сигурността в киберпространството и усилията за извършва...

  Управление на риска за киберсигурността (2022)

  17,10 лв за продукт
  vademekum
  Уводни думи Книгата, без която не може, се нарича вадемекум. Буквалното значение...

  Вадемекум. Първи стъпки в редактирането

  8,00 лв за продукт
  ui-2_43630602
  ПРЕДГОВОР Потребителският интерфейс (user interface - UI) е част от ин-дустриалн...

  Технологии за User Interface. JavaScript и UI технологии. Първа част. Книжка 2

  11,00 лв за продукт
  ui-1
  ПРЕДГОВОР Потребителският интерфейс (user interface - UI) е част от ин-дустриалн...

  Технологии за User Interface. JavaScript и UI технологии. Първа част. Книжка 1

  10,00 лв за продукт
 • cover_40
  Демирова, Р., Компендиум на съвременния български език, София, Авангард Прима, 2...

  Компендиум на съвременния български език

  12,00 лв за продукт
  investicii-v-sigurnostta-2010
  Иновациите и инвестициите са две страни на един процес, който създава конкурентн...

  Иновации и инвестиции (2010)

  17,90 лв за продукт
  _355646699
  ...

  Превенция на киберпрестъпността

  17,40 лв за продукт
  cyberust
  ...

  Киберустойчивост

  17,05 лв за продукт
 • os-1
  Въведение Целта на учебника е да се осигури теоретичен учебен материал, изложен...

  Операционни системи, Част 1

  9,00 лв за продукт
  bk
  Колкото и много да знаете за комуникациите, винаги можете да научите нещо ново!...

  Бизнес комуникации

  20,00 лв за продукт
  sda1
  Предговор В тази книга са разгледани структурите от данни, които предоставят биб...

  Структури от данни и алгоритми в C#. Част 1

  9,00 лв за продукт
  sda2
  Предговор В тази книга са разгледани структурите от данни, които предоставят биб...

  Структури от данни и алгоритми в C#. Част 2

  9,00 лв за продукт
 • vsp1
  Предговор В учебника „Визуални среди за програмиране” е разкрита същ...

  Визуални среди за програмиране. Част 1

  9,00 лв за продукт
  os-2
  Въведение Целта на учебника е да се осигури теоретичен учебен материал, изложен...

  Операционни системи, Част 2

  9,00 лв за продукт
  db-1
  Анотация Практическото ръководство е предназначено да се постави теоретична осно...

  БД, Практическо ръководство, Част I

  9,00 лв за продукт
  Анотация Това практическо ръководство въвежда студентите в практическата разрабо...

  SQL. Практическо ръководство, Част I

  9,00 лв за продукт
 • cpp-1
  ПРЕДГОВОР В част първа на учебника е обоснована необходимостта от изучаване на п...

  Практическо ръководство по програмиране с използване на C++, Част 1

  9,00 лв за продукт
  cpp-3_1408827743
  ПРЕДГОВОР В част трета на учебника e разгледан представител на скаларните типове...

  Практическо ръководство по програмиране с използване на C++, Част 3

  9,00 лв за продукт
  os-1
  Въведение Целта на учебника е да се осигури теоретичен учебен материал, изложен...

  Операционни системи, Част 1

  9,00 лв за продукт


EduBooksBG

 Включете се в Клуба на авторите при нас!

 EduBooks.bg© 2016

 

 София, жк. Студентски град,
 ул. Акад. Стефан Младенов №2

 

  0889 372 864 

   edubooks@avangard-print.com

Намерете ни и в социалните мрежи