truck
Еконт

Бърза доставка

phone
0889 372 864

Свържете се с нас

БД, Практическо ръководство, Част I

Споделяне

Цена с ДДС

9,00 лв за продукт
   Брой
+

Анотация

Практическото ръководство е предназначено да се постави теоретична основа на обучението по проектиране на бази от данни. Въвежда основните понятия и техники за създаване на БД. Подробно са разгледани различните операции и изчисления в релационната алгебра и тяхната реализация чрез езика SQL. Разглеждат се модела “същност-връзка” и релационния модел на данните, както и взаимодействието между тях. Представени са основни концепции на логическото и физическото изграждане на БД.

СЪДЪРЖАНИЕ    


ГЛАВА 1. СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БАЗИ ОТ ДАННИ    
1.1. Видове бази от данни    
1.2. Йерархичен модел на бази от данни    
1.3. Мрежов модел на бази от данни    
1.4. Релационен модел на база от данни    
1.5. Извън релационния модел    
1.6. Основни понятия в релационния модел    
1.7. Основни понятия    
1.8. Системи за управление на бази от данни    
ГЛАВА 2. ТЕРМИНОЛОГИЯ В РЕЛАЦИОННИТЕ БАЗИ ОТ ДАННИ    
2.1. Терминология в релационните бази от данни    
2.2. Използване на Null    
2.3. Поле    
2.4. Запис    
2.5. Изглед    
2.6. Ключове    
2.7. Индекси    
2.8. Термини, свързни с релациите    
ГЛАВА 3. ТИПОВЕ ДАННИ    
3.1. Основни типове данни    
3.2. Символни типове данни    
3.3. Числови типове данни    
3.4. Други типове данни    
3.5. Формиране на спецификациите на полето    
ГЛАВА 4. КЛЮЧОВЕ    
4.1. Защо са важни ключовете    
4.2. Преглед на първоначалните структури на таблиците    
ГЛАВА 5. РЕЛАЦИИ МЕЖДУ ТАБЛИЦИ    
5.1. Защо са важни релациите    
5.2. Релация от типа едно към едно    
5.3. Релации от типа едно към много    
5.4. Релация от типа много към много    
5.5. Саморефериращи релации    
5.6. Преглед на структурата на всяка таблица    
ГЛАВА 6. ИЗГЛЕДИ    
6.1. Анатомия на изгледа    
6.2. Агрегатни изгледи    
ГЛАВА 7. ПРОЕКТИРАНЕ НА БАЗИ ОТ ДАННИ    
7.1. Дефиниране на предназначението и задачите    
7.2. Дефиниране на основните подзадачи (модули)    
7.3. Създаване на структурите от данни    
7.4. Определяне и създаване на релации между таблиците    
7.5. Преглед на целостта на данните    
7.6. Дефиниране на предварителен списък с таблици    
7.7. Дефиниране на предварителния списък с форми    
7.9. Групиране на форми и таблици с подобно съдържание и създаване на краен списък с таблици    
7.10. Краен списък на таблиците    
ГЛАВА 8. КОНЦЕПТУАЛЕН, ЛОГИЧЕСКИ И ФИЗИЧЕСКИ МОДЕЛ НА БАЗАТА ОТ ДАННИ    
8.1. Концептуален модел    
8.2. Логически модел на базата от данни    
8.2.1. Логически модел на данните – основни понятия    
8.3. Физически модел на базата от данни    
8.3.1. Основни понятия    
8.3.2. Създаване на физически модел на база от данни    
8.3.3. Проектиране на бази от данни    
ГЛАВА 9. НОРМАЛИЗАЦИЯ НА БАЗАТА ОТ ДАННИ  (НОРМАЛНИ ФОРМИ)    
9.1. Задачи на нормализацията    
9.2. Нормални форми    
9.3. Първа нормална форма (1НФ) – Премахване на повтарящите се атрибути    
9.4. Втора нормална форма (2НФ) – Отстраняване на многозначните данни    
9.5. Трета нормална форма (3НФ) – Премахване на атрибутите, които не са зависими от ключа    
9.6. Четвърта нормална форма (4НФ)    
9.7. Пета нормална форма (5НФ) – Отделяне на семантично свързаните многозначни зависимости    
9.8. Ненормализирана релация  

Подобни продукти

Резултати 1 - 1 от 1
  • db-2
    Анотация Практическото ръководство се фокусира върху изследването на възможности...

    БД. Практическо ръководство, Част II

    9,00 лв за продукт
Резултати 1 - 1 от 1


EduBooksBG

 Включете се в Клуба на авторите при нас!

 EduBooks.bg© 2016

 

 София, жк. Студентски град,
 ул. Акад. Стефан Младенов №2

 

  0889 372 864 

   edubooks@avangard-print.com

Намерете ни и в социалните мрежи