truck
Еконт

Бърза доставка

phone
0889 372 864

Свържете се с нас

Използване на бази от данни в ASP C#. Част I

Споделяне

Цена с ДДС

9,00 лв за продукт
   Брой
+

АНОТАЦИЯ

Учебникът разглежда подробно въпросите, свързани с организацията на взаимодействието на WEB приложенията с базите от данни.
Основният фокус на учебното съдържание е върху уеб технологиите и уеб програмирането с.NET платформата, стартирайки и преминавайки през основите на работата с бази данни в ASP.NET, ASP.NET Web Forms и достигайки до по-сложни концепции в работата с базите данни.
В част първа на учебника е обоснована необходимостта от изучаване на ASP, разкрити са основните понятия, необходими при използването на бази от данни в ASP C#.
Във част втора на учебника детайлно са разгледани технологиите за работа с компонентите и контролите в ASP C#, използвани за обмен и визуализация на данни с базите от данни.
Работата на контролите е онагледена с подходящи примери, позволяващи на обучаемите да работят уверено в средата на Microsoft Visual Studio.
Разгледани са основните правила за работа в средата на ADO NET. и структурата на компонентите.
Учебникът е предназначен за студенти изучаващи дисциплината „Визуални среди за WEB програмиране“, „Програмиране в средата на .NET Framework”, ASP.NET” и „Разработване на приложения с MySQL“ във Факултета по информационни науки на УниБИТ. Може да се използва от докторанти и всички желаещи да се запознаят и започнат да програмират на езика С++. За усвояването на учебния материал е необходимo познаване на работата с базите от данни и основи на WEB технологиите.
Материалът от книгата влиза изцяло в семестриалните изпити на специалностите Информационни технологии, Информационни технологии в съдебната администрация, Информационно брокерство и Информационна сигурност от Факултета по информационни науки на УниБИТ.

Съдържание

1    Глава - Основни концепции на ASP NET    
1.1    Първи стъпки в света на Web-приложенията    
1.2    Седем важни особености на ASP.NET    
1.3    Необходимост от използване на бази от данни в ASP    
1.4    Основни сведения за модели достъп до данните ADO.NET    
2    ГЛАВА – Основни сърверни контроли    
2.1    Типове сърверни контроли    
2.2    Иерархия на сърверните контроли    
2.3    Сърверни контроли в HTML    
2.4    Класът HtmlInputControl    
2.5    Настройка на атрибутите за стил и други свойства    
2.6    Програмно създаване на сърверни контроли    
2.7    Обработка на сърверни събития    
2.8    Web-контроли    
2.8.1    Базовият клас WebControl    
2.9    Основни класове от контроли на Web    
2.10    Мерни единици    
2.11    Изброими типове    
2.12    Фокус    
2.13    Бутон по подразбиране
2.14    Екрани с ленти за придвижване/превъртане (ruler)    
2.15    Обработка на събития във Web контроли    
2.16    Събитието Click и ImageButton контролите    
3    ГЛАВА – Разширени сърверни контроли    
3.1    Контроли от тип списъци    
3.2    Контроли за проверка на достоверността на въвеждане на данните    
3.3    Пълнофункционални контроли
4    ГЛАВА - Основи на ADO.NET
4.1    Архитектура на ADO.NET    
4.2    Класът Connection    
4.3    Класовете Command и DataReader    
4.4    Транзакции75    ГЛАВА - Data компоненти и DataSet    
5.1    Създаване на компоненти за достъп до данни    
5.1.1    Data package    
5.2    Автономни Данни (Disconnected Data)
5.3    Класът DataSet    
5.4    Използване на DataSet    
5.5    Класът DataAdapter    
5.6    Класът DataView    
5.7    Стандартизирани DataSet за общо ползване  

Подобни продукти

Резултати 1 - 1 от 1
  • asp-c2
    ПРЕДГОВОР Учебникът разглежда подробно въпросите, свързани с организацията на вз...

    Използване на бази от данни в ASP C#. Част II

    9,00 лв за продукт
Резултати 1 - 1 от 1


EduBooksBG

 Включете се в Клуба на авторите при нас!

 EduBooks.bg© 2016

 

 София, жк. Студентски град,
 ул. Акад. Стефан Младенов №2

 

  0889 372 864 

   edubooks@avangard-print.com

Намерете ни и в социалните мрежи