truck
Еконт

Бърза доставка

phone
0889 372 864

Свържете се с нас

Програмиране в СУБД ORACLE (PL SQL) Част I

Споделяне

Цена с ДДС

9,00 лв за продукт
   Брой
+

Анотация

Учебникът е предназначе за студенти с основни познания в областта на базите данни и езика SQL, които желаят да обогатят теоретичните и практическите си умения в тази насока. Основната обосновка защо е необходимо да се изучават “advanced” техники за работа с бази данни е, че повечето големи софтуерни продукти се базират именно на такива техники, повишаващи многократно ефективността им. Съответно създаването и поддръжката на такива продукти изисква познаване на тези техники. Учебника помага на студентите да преминат от ниво на работа със стандартни SQL заявки към ниво на работа със съхранени процедури, функции, тригери и курсори.

Съдържание

1    ГЛАВА  Language Fundamentals    
1.1.    Структура на PL/SQL    
1.2.    Анонимни блокове    
1.3.    Именувани блокове    
1.4.    Вложени блокове (Nested block)    
1.5.    Видимост на елементите    
1.6.    Пояснителни идентификатори    
1.7.    Вложени програми    
1.8.    PL/SQL character set    
1.9.    Identifiers    
1.10.    Запазени думи    
1.11.    Интервали и  ключови думи    
1.12.    Литерали (Literals)    
1.12.1.    NULLs    
1.12.2.    Включване на единични кавички в  литерал    
1.12.3.    Числови литерали    
1.12.4.    Boolean литерали    
1.13.    Разделител точка и запетая    
1.14.    Коментари    
1.14.1.    Синтаксис на едноредов коментар    
1.14.2.    Синтаксис на многоредов коментар    
1.15.    Ключовата дума PRAGMA    
1.16.    Етикети    
2    ГЛАВА  Условни изрази и конструкции    
2.1.    Условният израз IF ( IF Statements)    
2.1.1.    IF-THEN    
2.2.    Конструкцията IF-THEN-ELSE    
2.3.    Конструкцията IF-THEN-ELSIF    
2.4.    Вложени условни IF конструкции    
2.5.    Конструкцията CASE    
2.6.    Прости CASE изрази    
2.7.    Searched CASE изрази    
2.8.    Вложени CASE конструкции    
2.9.    GOTO    
2.10.    Подобряване четивността на кода    
3    ГЛАВА Цикли    
3.1.    Прост /елементарен цикъл  (Loop basic)    
3.2.    While Loop
3.3.    FOR Loop    
3.4.    Loop Labels    
3.5.    CONTINUE Statement    
3.6.    Вграждане на цикли    
4    ГЛАВА Обработка на изключения    
4.1.    Основни понятия и технологии    
4.2.    Деклариране на наименувани изключения    
4.3.    Асоцииране имената на изключенията с кодове за грешки    
4.4.    Употреба на EXCEPTION_INIT    
4.5.    Наименовани иситемни изключения    
4.6.    Обхват на изключенията    
4.7.    КЛАУЗАТА RAISE    
4.8.    Употреба на RAISE_APPLICATION_ERROR    
4.9.    Прихващане на изключения    
4.10.    ВГРАДЕНИ ФУНКЦИИ ЗА ГРЕШКИ    
4.10.1.    SQLCODE    
4.10.2.    SQLERRM    
4.10.3.    DBMS_UTILITY.FORMAT_ERROR_STACK    
4.10.4.    DBMS_UTILITY.FORMAT_ERROR_BACKTRACE    
4.10.5.    DBMS_UTILITY.FORMAT_CALL_STACK    
4.11.    Комбиниране на множество изключения с един обработчик    
5    Работа с курсори    
5.1.    Основи на работата с курсори    
5.2.    Атрибути на курсора    
5.2.1.    Деклариране на курсор    
5.3.    Обработка на курсор    
5.4.    Неявни курсори    
5.5.    Курсори с параметри    
5.6.    Отваряне на курсори с параметри    
5.6.1.    Обхват на параметрите на курсора    
5.6.2.    Режими на параметрите на курсора
5.6.3.    Стойности по подразбиране за параметри    
5.6.4.    SELECT...FOR UPDATE    
5.6.5.    Освобождаване от заключване на записите с COMMIT    
5.6.6.    WHERE CURRENT OF клаузата    
5.7.    Променливи на курсора и REF курсори    
5.7.1.    Защо курсори с променливи?    
5.7.2.    Прилики на статичните курсори    
5.7.3.    Деклариране на типове на REF-курсори    
5.7.4.    Декларариране на променливите на курсора    
5.7.5.    Отваряне на променливи на курсора    
5.7.6.    Вземане (FETCH)от променливите на курсора    
5.7.7.    ROWTYPE_MISMATCH изключение    
5.7.8.    Правила за променливите на курсора    
5.7.9.    Compile-time rowtype matching правила    
5.7.10.    Псевдоними на променливите на курсора    
5.7.11.    Обхват на обекта на курсора    
5.7.12.    Използване на променливи на курсора като аргументи    
5.7.13.    Ограничения на променливата на курсор    
5.7.14.    Изрази на курсора    
6    ГЛАВА Динамичен SQL и динамичен PL/SQL    
6.1.    NDS изрази    1
6.1.1.    Изразът EXECUTE IMMEDIATE    
6.1.2.    Изразът OPEN FOR    
6.2.    Извличане с израз FETCH в променлива от записи    
6.3.    USING клаузата в OPEN FOR    
6.4.    Четирите динамични SQL метода    
6.5.    Свързване на променливи    
6.6.    Типове аргументи    
6.7.    Дублирани плейсхолдъри    
6.8.    Предаване на NULL стойности    
6.9.    Работа с обекти и колекции    
6.10.    Динамичен PL/SQL    
6.11.    Заместване на повтарящи се блокове с динамични блокове    
6.12.    Препоръки за използването на NDS  

Подобни продукти

Резултати 1 - 1 от 1
  • pl_sql-2
    Анотация Учебникът е предназначе за студенти с основни познания в областта на ба...

    Програмиране в СУБД ORACLE (PL SQL) Част II

    9,00 лв за продукт
Резултати 1 - 1 от 1


EduBooksBG

 Включете се в Клуба на авторите при нас!

 EduBooks.bg© 2016

 

 София, жк. Студентски град,
 ул. Акад. Стефан Младенов №2

 

  0889 372 864 

   edubooks@avangard-print.com

Намерете ни и в социалните мрежи