truck
Еконт

Бърза доставка

phone
0889 372 864

Свържете се с нас

Структури от данни и алгоритми в C#. Част 1

Споделяне

Цена с ДДС

9,00 лв за продукт
   Брой
+

Предговор

В тази книга са разгледани структурите от данни, които предоставят библиотеките на .NET Framework, за прилагане на различни по сложност алгоритми при програмирането със C#.
Разгледани са колекциите, като структури от данни, показан е подходът за генерично програмиране, създаден е специален клас за анализиране на реалното времетраене за изпълнение на даден алгоритъм. За да се демонстрира как са използвани разгледаните класове, са разработени редица програми, чрез които са визуализирани резултатите от тяхното използване. По-подробно е обърнато внимание на следните класове: Array, ArrayList, Stack, Queue, LinkedList и  LinkedListNode. За използването на двоични дървета за търсене са създадени класовете TreeNode и BinarySearchTree, които са включени в една почти изчерпателна програма, демонстрираща повечето от методите за работа с двоичното дърво.
Приведени са много фрагменти от програмен код и цели програми, които непосредствено могат да бъдат използвани в сложни приложения.
Книгата е предназначена за студенти, изучаващи дисциплините „Структури от данни и алгоритми“ и „Структури от данни“ във Факултета „Информационни науки“ – УниБИТ.
Материалът от книгата влиза изцяло в семестриалните изпити на специалностите Информационни технологии, Информационни технологии в съдебната администрация, Информационно брокерство, Информационна сигурност и Компютърни науки на Факултет „Информационни науки“ – УниБИТ.
Може да се използва от докторанти и всички желаещи да се запознаят по-подробно със структурите от данни и създаването на алгоритми с тяхна помощ в средата на C#. За усвояването на материалa са необходими познания по обектно-ориентирано и визуално програмиране със C#.

Съдържание

ГЛАВА 1. ВЪВЕДЕНИЕ В КЛАСОВЕТЕ COLLECTION И GENERIC    
1.1. Колекции    
Описание на колекции    
Директен достъп към колекциите    
Колекции с последователен достъп    
Йерархични колекции    
Колекции групи    
1.2. Класът CollectionBase    
Създаване на колекции с помощта на класа List    
Дефиниране на колекция    
Реализиране на колекция    
1.3. Генерично програмиране    
1.4. Определяне на времето за изпълнение на програмите    
Тестове за време в средата на .NET    
Подобряване на изследвания програмен код    
Създаване на класа AlgorithmTimer    
ГЛАВА 2. КЛАСОВЕТЕ ARRAY И ARRAYLIST    
2.1. Основи на масивите    
Деклариране и инициализиране на масиви    
Настройка и достъп до елементите на масива    
2.2. Методи и свойства на класа Array    
2.3. Многомерни масиви    
2.4. Масивът като параметър на функция    
2.5. Назъбени масиви или масиви от масиви    
2.6. Класът ArrayList    
Членовете на класа ArrayList    
Използване на класа ArrayList    
Обобщение    
ГЛАВА 3. СТЕКОВЕ И ОПАШКИ    
3.1. Класът Stack    
Операции със стек    
Реализиране на стек чрез класа ArrayList    
3.2. Методи на конструктора Stack    
3.3. Основни операции със Stack    
Методите Push и Pop    
Методът Peek    
Методът Contains    
Методите CopyTo и ToArray    
3.4. Пример с класа Stack за преобразуване на десетични числа в други позиционни бройни системи    
3.5. Класът Queue    
Операции с опашки    
Създаване на опашка с помощта на ArrayList    
Един пример с използване на класа Queue    
Сортиране на данни с използване на  опашки    
Опашки с приоритети    
Обобщение    
ГЛАВА 4. СВЪРЗАНИ СПИСЪЦИ    
Проблемът с масивите    
4.1. Понятие за свързан списък    
4.2. Създаване на обектно ориентиран свързан списък    
Класът Node    
Класът LinkedList    
4.3. Няколко модификации на свързания списък    
Двусвързан списък    
Цикличен списък    
4.4. Класовете  LinkedList и LinkedListNode    
Обобщение    
ГЛАВА 5. ДВОИЧНИ ДЪРВЕТА И ДЪРВЕТА ЗА ДВОИЧНО ТЪРСЕНЕ    
5.1. Определение за дърво    
5.2. Двоични дървета    
5.3. Създаване на двоично дърво за търсене    
5.4. Търсене на елементи в двоичното дърво    
5.5. Изтриване на възли от дървото    
5.6. Програма с реализация на двоично дърво за търсене    
Обобщение    
ЗАКЛЮЧЕНИЕ    
ЛИТЕРАТУРА  

Подобни продукти

Резултати 1 - 1 от 1
  • sda2
    Предговор В тази книга са разгледани структурите от данни, които предоставят биб...

    Структури от данни и алгоритми в C#. Част 2

    9,00 лв за продукт
Резултати 1 - 1 от 1


EduBooksBG

 Включете се в Клуба на авторите при нас!

 EduBooks.bg© 2016

 

 София, жк. Студентски град,
 ул. Акад. Стефан Младенов №2

 

  0889 372 864 

   edubooks@avangard-print.com

Намерете ни и в социалните мрежи