truck
Еконт

Бърза доставка

phone
0889 372 864

Свържете се с нас

Технологии за User Interface. Втора част. jQueryUI

Споделяне

Цена с ДДС

15,00 лв за продукт
   Брой
+

ПРЕДГОВОР

В областта на софтуера, jQueryUI е една от най-популярните технологии за потребителски интерфейс (UI) или казано на софтуерен език – front-end framework. Тя е любезна, интуитивна и мощна front-end framework за бързо и лесно разработване на web приложения. В основата (core технология) на jQueryUI стои библиотеката jQuery и в този смисъл първата тема на книгата започва с въведение в jQuery.
Пример за други популярни, в момента, front-end frameworks за потребителски интерфейс (UI) на основата на HTML/CSS/JavaScript/ jQuery това са Bootstrap, Foundation и други. Не по-малко важно е да се отбележи, че jQuery Foundation, Google и Microsoft осигуряват мрежи за разработка, които хостват jQuery core както и jQueryUI.
Тематиката на книгата разкрива богатата функционалност и възможности на jQueryUI за създаване на интерактивност на съвременните приложения. Те са и основата за изучаване и прилагане на богатството на останалите библиотеки.
Необходимо е добро познаване на HTML и DOM (Document Object Model) като предпоставка за ефективното изучаване и прилагане на възможностите на езика, както на CSS и JavaScript, а владеенето на други програмни езици е предимство. Приведени са много фрагменти от програмен код и цели програми, които непосредствено могат да бъдат използвани в съвременни приложения.
Книгата е предназначена за студенти, изучаващи дисциплините по Интернет програмиране във факултет „Информационни науки” – УниБИТ.
Може да се използва както от докторанти, така също и от всички желаещи да се запознаят по-подробно с технологията на прилагане на jQueryUI.
В голямата си част терминологията е запазена и използвана на английски език, защото няма и няма как да се направи коректен превод на български.

СЪДЪРЖАНИЕ

ПРЕДГОВОР
ГЛАВА 1. БИБЛИОТЕКАТА JQUERY – ОСНОВА НА JQUERYUI
1.1 Същност на jQuery
1.2 jQuery синтаксис
1.3 jQuery селектори
1.4 jQuery събития
ГЛАВА 2. JQUERYUI - ВЪВЕДЕНИЕ
2.1 Общи сведения и съдържание на jQueryUI
2.2. Как да използваме jQueryUI
ГЛАВА 3. JQUERYUI ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ (INTERACTIONS)
3.1 JQueryUI – Draggable
3.1.1 Първата форма на метода: $(selector, context).draggable (options)
3.1.2 Втората форма на метода: $ (selector, context).draggable ("action", [params])
3.1.3 Управление на събитията на движимите елементи
3.2 JQueryUI – Droppable
3.2.1 Първата форма на метода: $ (selector, context).droppable (options)
3.2.2 Втората форма на метода: $(selector, context).droppable ("action", params)
3.2.3 Управление на събитията на droppable елементи
3.3 JQueryUI – Resizable
3.3.1 Прилагане на първата форма на метода: $(selector, context).resizable (options)
3.3.2 Прилагане на втората форма на метода: $ (selector, context).resizable ("action", params)
3.3.3 Управление на събитията на resizable елементи
3.4 JQueryUI – Selectable
3.4.1 Прилагане на първата форма на метода: $(selector, context).selectable (options)
3.4.2 Прилагане на втората форма на метода: $ (selector, context). selectable ("action", params)
3.4.3 Управление на събитията на selectable елементи
3.5 JQueryUI – Sortable
3.5.1 Прилагане на първата форма на метода: $ (selector, context).sortable (options)
3.5.2 Прилагане на втората форма на метода: $ (selector, context).sortable ("action", [params])
3.5.3. Управление на събитията на sortable елементи
ГЛАВА 4. JQUERYUI КОНТРОЛИ (WIDGETS)
4.1 JQueryUI – Accordion
4.1.1 Прилагане на първата форма на метода: $(selector, context).accordion (options)
4.1.2 Прилагане на втората форма на метода: $(selector, context).accordion ("action", params)
4.1.3. Управление на събитията на accordion елементи
4.2 JqueryUI – Autocomplete
4.2.1 Прилагане на първата форма на метода: $(selector, context).autocomplete (options)
4.2.2 Прилагане на втората форма на метода: $(selector, context). automplete ("action", params)
4.2.3. Управление на събитията на autocomplete елементи
4.3 JqueryUI - Button
4.3.1 Прилагане на първата форма на метода: $(selector, context).button(options)
4.3.2 Прилагане на втората форма на метода: $(selector, context). button ("action", params)
4.3.3. Управление на събитията на button елементи
4.4 JqueryUI – Datepicker
4.4.1 Прилагане на първата форма на метода: $(selector, context). datepicker (options)
4.4.2 Прилагане на втората форма на метода: $(selector, context). datepicker ("action", params)
4.4.3. Управление на събитията на datepicker елементи
4.5 JqueryUI – Dialog
4.5.1 Прилагане на първата форма на метода: $(selector, context). dialog(options)
4.5.2 Прилагане на втората форма на метода: $(selector, context). dialog ("action", [params])
4.5.3. Управление на събитията на button елементи
4.6 JqueryUI – Menu
4.6.1 Прилагане на първата форма на метода: $(selector, context). menu(options)
4.6.2 Прилагане на втората форма на метода: $(selector, context). menu ("action", params)
4.6.3. Управление на събитията на menu елементи
4.7 JqueryUI – Progressbar
4.7.1 Прилагане на първата форма на метода: $(selector, context). progressbar (options)
4.7.2 Прилагане на втората форма на метода: $(selector, context). progressbar ("action", params)
4.7.3. Управление на събитията на progressbar елементи
4.8 JqueryUI – Slider
4.8.1 Прилагане на първата форма на метода: $(selector, context). slider (options)
4.8.2 Прилагане на втората форма на метода: $(selector, context). slider ("action", params)
4.8.3. Управление на събитията на slider елементи
4.9 JqueryUI – Spinner
4.9.1 Прилагане на първата форма на метода: $(selector, context). spinner (options)
4.9.2 Прилагане на втората форма на метода: $(selector, context). spinner ("action", params)
4.9.3. Управление на събитията на spinner елементи
4.10 JqueryUI – Tabs
4.10.1 Прилагане на първата форма на метода: $(selector, context). tabs (options)
4.10.2 Прилагане на втората форма на метода: $(selector, context). tabs ("action", params)
4.10.3. Управление на събитията на tabs елементи
4.11 JqueryUI – Tooltip
4.11.1 Прилагане на първата форма на метода: $(selector, context). tooltip (options)
4.11.2 Прилагане на втората форма на метода: $(selector, context). tooltip ("action", [params])
4.11.3. Управление на събитията на tooltip елементи
ГЛАВА 5. JQUERYUI ЕФЕКТИ (EFFECTS)
5.1 JqueryUI - Add Class
5.1.1 Първият метод е добавен във версия 1.0 на jQueryUI
5.1.2 Вторият метод е добавен във версия 1.9 на jQueryUI
5.1.3 Примери
5.2 JqueryUI – Color Animation
5.2.1 Пример
5.3 JqueryUI – Effect
5.3.1 jQueryUI Ефекти (Effects)
5.3.2 Примери
5.4 JqueryUI – Hide
5.4.1 jQueryUI Ефекти (Effects)
5.4.2 Примери
5.5 JqueryUI - Remove Class
5.5.1 Първият метод е добавен във версия 1.0 на jQueryUI
5.5.2 Вторият метод е добавен във версия 1.9 на jQueryUI
5.5.3 Примери
5.6 JqueryUI – Show
5.6.1 jQueryUI Ефекти (Effects)
5.6.2 Примери
5.7 JqueryUI - Switch Class
5.7.1 Първият метод е добавен във версия 1.0 на jQueryUI
5.7.2 Вторият метод е добавен във версия 1.9 на jQueryUI
5.7.3 Примери
5.8. JqueryUI – Toggle
5.8.1. jQueryUI Ефекти (Effects)
5.8.2. Примери
5.9 JqueryUI - Toggle Class
5.9.1 Първият метод е добавен във версия 1.0 на jQueryUI
5.9.2 Вторият метод е добавен във версия 1.9 на jQueryUI
5.9.3 Примери
ГЛАВА 6. JQUERYUI UTILITIES
6.1 JqueryUI – Position
6.2 JqueryUI - Widget Factory (фабрика за контроли)
6.2.1 Базов (Base) Widget
6.2.1.1 Опции
6.2.1.2 Методи
6.2.1.3 Събития и техните методи
6.2.2 jQueryUI widget factory Lifecycle
6.2.2.1 Създаване на собствен (custom) Widget
6.2.2.2 Добавяне на опции на създадения Widget
6.2.2.3 Добавяне на методи към създадения Widget
6.2.2.4 Добавяне на събития за създадения Widget
ЛИТЕРАТУРА


EduBooksBG

 Включете се в Клуба на авторите при нас!

 EduBooks.bg© 2016

 

 София, жк. Студентски град,
 ул. Акад. Стефан Младенов №2

 

  0889 372 864 

   edubooks@avangard-print.com

Намерете ни и в социалните мрежи