truck
Еконт

Бърза доставка

phone
0889 372 864

Свържете се с нас

Технологии за User Interface. JavaScript и UI технологии. Първа част. Книжка 2

Споделяне

Цена с ДДС

11,00 лв за продукт
   Брой
+

ПРЕДГОВОР

Потребителският интерфейс (user interface - UI) е част от ин-дустриалния дизайн отразяващ взаимодействието човек-компютър, а в по-общ план това са инструменти на взаимодействието и мястото, където се случва то между човека и машината. Целта на това взаимодействие е да позволи ефективност на операциите и управлението на машината от страна на човека, като в същото време машината осигурява обратна информация към оператора за поддържане на процеса на вземане на решение. Примерите на потребителски интерфейс (UI) включват интерактивните аспекти на компютърните операционни системи, ръчни инструменти, сложни машинни управляващи средства, управление на процеси и други. Съображенията за дизайн на този интерфейс е свързан с прилагането на принципите и инструментите на дисциплини като ергономия и психология.
Основният принцип, който се спазва при разработването е оператора да има минимално въздействие за постигането на желания резултат, а машината да минимизира нежеланото въздействие от чо-века.
В областта на софтуера, JqueryUI е една от най-популярните технологии за потребителски интерфейс (UI) или казано на софтуерен език – front-end framework. Тя е любезна, интуитивна и мощна front-end framework за бързо и лесно разработване на web приложения. В основата е Javascript, а познаването му е предпоставка за ефективна работа. Без, още, познаването на HTML, CSS използването е невъз-можно.
Пример за други популярни, в момента, front-end frameworks за потребителски интерфейс (UI) на основата на HTML/CSS/JavaScript това са Bootstrap, Foundation и други. Не по-малко важно е да се отбе-лежи, че jQuery Foundation, Google и Microsoft осигуряват мрежи за разработка, които хостват jQuery core както и jQuery UI.
Първата част (учебникът JavaScript и UI технологии, вече в две книжки) е преработена във връзка с промените настъпили след 2015г. В нея са разгледани основите на програмен език, без който съвременното програмиране за Интернет е все още невъзможно. От друга страна, JavaScript е основа и за много други технологии, използвани в Интернет, за да направят приложенията интерактивни.
Първите три теми на книгата са посветени на основите на програмния език JavaScript, а целта на теорията и примерите е да изгради първоначалните умения у студентите за програмиране с езика в среда на съвременен браузър.
Останалите теми разкриват богатата функционалност и възможности на JavaScript за създаване на интерактивност на съвременните приложения и са основата за изучаване и прилагане на богатите библиотеки от опростена и стегната функционалност, разгледани във втората част (jQuery и jQuery UI в програмирането).
Необходимо е добро познаване на HTML и DOM (Document Object Model) като предпоставка за ефективното изучаване и прилагане на възможностите на езика. Познанията по CSS и други програмни езици са предимство.
Приведени са много фрагменти от програмен код и цели програми, които непосредствено могат да бъдат използвани в приложения за създаване на DTML (Document Template Markup Language) ефекти в приложенията ви.
Двете книжки на първата част са предназначени за студенти, изучаващи дисциплините по Интернет програмиране във факултет „Информационни науки” – УниБИТ.
Може да се използват както от докторанти, така също и от всички желаещи да се запознаят по-подробно с технологията на прилагане на JavaScript.
Примерите са тествани основно на браузър Firefox, а като редактор за писане на кода е използван PSPad. Необходимо е да знаете, че съществуват и примери, които не работят на всички основни браузъри, защото някои от тях не поддържат необходимите за целта елементи или JS. Когато се почувствате уверени в себе си, може да разучите самостоятелно как да използвате възможностите на някои брау-зъри за разработване на JavaScript код.


СЪДЪРЖАНИЕ

ПРЕДГОВОР
ГЛАВА 7. ВГРАДЕНИ ОБЕКТИ НА JAVASCRIPT
7.1. Обектът Number
7.2. Обектът String
7.3. Обектът Boolean
7.4. Обектът Date
7.5. Обектът Array
7.6. Обектът Math
7.7. Обектът RegExp
7.8. Въпроси за самоконтрол
ГЛАВА 8. ОБЕКТЪТ DOCUMENT
8.1. Document Object Model (DOM)
8.2. Методи и свойства
8.3. Методи за достъп до HTML елемент
8.4. Методи за промяна
8.5. Свойства за обхождане (навигация) на HTML елементи
8.6. Методи за добавяне и изтриване на HTML елементи
8.7. Въпроси за самоконтрол
ГЛАВА 9. ОБЕКТИ НА БРАУЗЪРА
9.1. Обектът Window
9.1.1. Свойства на обекта Window
9.1.2. Методи на обекта Window
9.2. Обектът Navigator
9.2.1. Свойства на обекта Navigator
9.2.2. Методи на обекта Navigator
9.3. Обектът Screen
9.3.1. Свойства на обекта Screen
9.4. Обектът History
9.4.1. Свойства на обекта History
9.4.2. Методи на обекта History
9.5. Обектът Location
9.5.1. Свойства на обекта Location
9.5.2. Методи на обекта Location
9.6. Въпроси за самоконтрол
ГЛАВА 10. КОНТРОЛ С JAVASCRIPT
10.1. Обработка на изключения
10.2. Достоверност на данните (валидация)
10.3. Въпроси за самоконтрол
ЛИТЕРАТУРА

Подобни продукти

Резултати 1 - 2 от 2
 • ui-1
  ПРЕДГОВОР Потребителският интерфейс (user interface - UI) е част от ин-дустриалн...

  Технологии за User Interface. JavaScript и UI технологии. Първа част. Книжка 1

  10,00 лв за продукт
  ui-2
  ПРЕДГОВОР В областта на софтуера, jQueryUI е една от най-популярните технологии...

  Технологии за User Interface. Втора част. jQueryUI

  15,00 лв за продукт
Резултати 1 - 2 от 2


EduBooksBG

 Включете се в Клуба на авторите при нас!

 EduBooks.bg© 2016

 

 София, жк. Студентски град,
 ул. Акад. Стефан Младенов №2

 

  0889 372 864 

   edubooks@avangard-print.com

Намерете ни и в социалните мрежи