truck
Еконт

Бърза доставка

phone
0889 372 864

Свържете се с нас

Вадемекум. Първи стъпки в редактирането

Споделяне

Цена с ДДС

8,00 лв за продукт
   Брой
+

Уводни думи

Книгата, без която не може, се нарича вадемекум. Буквалното значение е ‘върви с мене’. Тази дума означава също и указател, джобен справочник, наръчник, пътеводител. Тя произхожда от латинския израз vade meeum.
Това е необходимо пособие. Идеята за него се зароди покрай необходимостта от осигуряване на материали за упражненията по редактиране и наблюденията ми върху студентското (не)разбиране и затруднения при възприемането на материала.
Включила съм някои основни понятия в редактирането и коригирането, а също и принципното проследяване на дейностите при подготовката за издаване на книга. Разбира се, в малките издателства дейностите се съвместяват. Но при по-големи поръчки също е необходимо да се наложи технологична процедура. Ето защо тук приех „идеалния“ вариант, или близък до идеалния вариант, за технологична процедура. Разбирането, че всеки може всичко, че редактирането е коригиране, или обратното, профанизира издателската дейност.
Пособието е структурирано по следния начин. В началото на изложението са представени някои основни понятия. Следват упражнения по редактиране и коригиране върху текстове конструкти, като коректорските знаци се въвеждат постепенно. С тези текстове се работи по време на семинарите. Покрай тях се коментират допълващо разнообразни езикови явления, които имат отношение към редактирането и коригирането. Като трети раздел съм предложила контролни въпроси. Основната литература, която е използвана и която може да задълбочи познанията на интересуващите се, е посочена в края.
Това пособие предлага „офлайн“ първи стъпки в редактирането. Те са основни и за оформяне на контента на сайтове, за оформяне на уебтекста, който често се подценява. Работата с текстови програми предполага също някои основни познания. На тези въпроси ще бъде обърнато внимание в една втора част на вадемекума.


СЪДЪРЖАНИЕ

Уводни думи
Основни понятия
1. Ръкопис
2. Производствена верига: управление на процеса за подготовка на ръкописа за публикуване
2.1. Координаторът и дейностите му
2.2. Авторът на ръкописа и включването му в производствената верига
2.3. Редакторът и неговите дейности
2.4. Коректорът и неговите дейности
2.5. Дейност на графичния дизайнер
3. Готови за отпечатване документи
4. Специфики на редакторската и коректорската дейност
4.1. Редактиране на текстове
4.2. Видове редактиране
4.2.1. Книжовноезиково редактиране
4.2.2. Смислово редактиране
4.2.3. Стилистично редактиране
4.2.4. Специализирано и научно редактиране
4.2.5. Проверка за достоверност (факт чекинг)
4.2.6. Редактиране на таблици
4.2.7. Художествена редакция (графичен дизайн, естетическа визия)
4.2.8. Техническо редактиране
4.2.9. Редактиране на илюстрации
5. Редактиране на преводни текстове
5.1. Адаптиране
5.2. Рирайтинг (пренаписване)
6. Коригиране на текстове
6.1. Видове корекции
7. Разлики между редакторската и коректорската дейност
7.1. По отношение на обема на работа
7.2. По отношение на дейностите
7.3. По отношение на последователността
7.4. По отношение на необходимостта от коректорска и редакторска дейност
8. Коректорски знаци
8.1. По-важни коректорски знаци
Заключение
Цитирана и препоръчана литература
Упражнения
Текстове за упражнения по редактиране и коригиране
Контролни въпроси
Приложение


EduBooksBG

 Включете се в Клуба на авторите при нас!

 EduBooks.bg© 2016

 

 София, жк. Студентски град,
 ул. Акад. Стефан Младенов №2

 

  0889 372 864 

   edubooks@avangard-print.com

Намерете ни и в социалните мрежи