truck
Еконт

Бърза доставка

phone
0889 372 864

Свържете се с нас

Практическо ръководство по програмиране с използване на C++, Част 3

Споделяне

Цена с ДДС

9,00 лв за продукт
   Брой
+

ПРЕДГОВОР

В част трета на учебника e разгледан представител на скаларните типове данни в C++ - изброим тип (enum).
Дадено е първоначално запознаване с основния градивен елемент за структурното програмиране в езика С – функция като са разкрити: необходимостта от използването на функции, създаване на собствени функции, предаване на параметрите по стойност и псевдоним, разпределение на оперативната памет при работа с функции и void функциите.
Заделено е подобаващо място на масивите: едномерни и многомерни. Застъпени са: начините на дефиниране и инициализиране, претърсване (намиране на максимален/минимален елемент, елементи намиращи се в определени релационни отношения и др.), сортиране (пряка селекция, размяна по двойки, метод на мехурчето, шейкър сортировка), сливане и преобразуване на матрици.
Учебникът е предназначен за студенти, изучаващи дисциплината Основи на програмирането в Университета по библиотекознание и информационни технологии за специалностите: информационни технологии, информационни технологии в съдебната администрация, информационно брокерство и информационна сигурност. Може да се използва и от докторанти и всички желаещи да се запознаят и да започнат да програмират на езика С++. За усвояването на учебния материал е необходима само първоначална компютърна грамотност, получена в средния курс на обучение.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Глава 7. Изброими типове данни 

7.1. Определение за изброим тип. Деклариране и синтаксис на изброим тип
7.2. Операции с данни от изброим тип
Глава 8. Функции и тяхната роля в езика С++
8.1. Необходимост от функции в езика С++
8.2. Създаване на собствена функция
8.3. Разпределение на оперативната памет при изпълнение на програмата
8.4. Функции без типове. Използване на void
Глава 9. Едномерни масиви
9.1. Алгоритми и програми за обработка на последователност от числа
9.2. Дефиниране на едномерни масиви
9.3. Инициализиране на едномерни масиви
Глава 10. Обработка на едномерни масиви
10.1. Претърсване на масиви
10.2. Сортиране на едномерни масиви
10.2.1. Метод на пряк избор (пряка селекция)
10.2.2. Метод на размяна по двойки
10.2.3. Метод на мехурчето
10.2.4. Сортиране чрез клатене (шейкър сортиране)
10.3. Сливане на едномерни масиви
Глава 11. Многомерни масиви
11.1. Въведение в многомерните масиви
11.1.1. Запазване (резервиране) на памет за многомерните масиви
11.1.2. Разполагане на масивите в паметта
11.1.3. Инициализиране на многомерни масиви
11.1.4. Таблици и оператори за цикли for
11.2. Алгоритми и програми за обработване на многомерни масиви
11.2.1. Намиране на максималния/минималния елемент в матрица
11.2.2. Преобразуване на матрици
ЛИТЕРАТУРА
Книги от същите автори

Подобни продукти

Резултати 1 - 2 от 2
 • cpp-1
  ПРЕДГОВОР В част първа на учебника е обоснована необходимостта от изучаване на п...

  Практическо ръководство по програмиране с използване на C++, Част 1

  9,00 лв за продукт
  cpp-2_659730669
  ПРЕДГОВОР В част втора на учебника са разгледани скаларните типове данни в C++:...

  Практическо ръководство по програмиране с използване на C++, Част 2

  9,00 лв за продукт
Резултати 1 - 2 от 2


EduBooksBG

 Включете се в Клуба на авторите при нас!

 EduBooks.bg© 2016

 

 София, жк. Студентски град,
 ул. Акад. Стефан Младенов №2

 

  0889 372 864 

   edubooks@avangard-print.com

Намерете ни и в социалните мрежи