truck
Еконт

Бърза доставка

phone
0889 372 864

Свържете се с нас

Програмиране в СУБД ORACLE (PL SQL) Част II

Споделяне

Цена с ДДС

9,00 лв за продукт
   Брой
+

Анотация

Учебникът е предназначе за студенти с основни познания в областта на базите данни и езика SQL, които желаят да обогатят теоретичните и практическите си умения в тази насока. Основната обосновка защо е необходимо да се изучават “advanced” техники за работа с бази данни е, че повечето големи софтуерни продукти се базират именно на такива техники, повишаващи многократно ефективността им. Съответно създаването и поддръжката на такива продукти изисква познаване на тези техники. Учебника помага на студентите да преминат от ниво на работа със стандартни SQL заявки към ниво на работа със съхранени процедури, функции, тригери и курсори.

Съдържание

1    ГЛАВА  Процедури и функции    
1.1.    Процедури    
1.1.1.    Calling a Procedure    
1.1.2.    The Procedure Header    
1.1.3.    The Procedure Body    
1.1.4.    The END Label    
1.1.5.    The RETURN Statement    
1.2.    Functions    
1.2.1.    Structure of a Function    
1.2.2.    The RETURN Datatype    
1.2.3.    Етикетът END    
1.2.4.    Извикване на Function    
1.3.    Parameters    
1.3.1.    Defining Parameters    
1.3.2.    Actual and Formal Parameters
1.3.3.    Parameter Modes    
1.3.4.    Default Values    
1.4.    Local or Nested Modules    
1.4.1.    Scope of Local Modules    
1.5.    Module Overloading    
1.5.1.    Benefits of Overloading    
1.5.2.    Restrictions on Overloading    
1.5.3.    Forward Declarations    
1.5.4.    Calling Your Function From Inside SQL    
1.5.5.    Table Functions
2    ГЛАВА Пакети    
2.1.    Предимства на пакетите    
2.2.    Основни понятия
2.2.1.    Информационно скриване    
2.2.2.    Публични и частни    
2.2.3.    Спецификация на пакета    
2.2.4.    Тяло на пакета    
2.2.5.    Инициализация    
2.2.6.    Сесийна продължителност    
2.2.7.    Диаграми за конфиденциалност    
2.3.    Правила за изграждане на пакети    
2.3.1.    Спецификация на пакетите    
2.3.2.    Тяло на пакетите    
2.3.3.    Инициализиране на пакети    
2.3.4.    Инициализираща логика    
2.3.5.    Кеширана статична информация за сесията    
2.3.6.    Избягвайте странични ефекти при инициализиране    
2.3.7.    Кога не успява инициализацията    
2.4.    Правила за извикване на елементи на пакета    
2.5.    Работа с данни на пакета    
2.6.    Глобални пакети в рамките на една Oracle сесия    
2.7.    Пакетни курсори    
2.7.1.    Деклариране на пакетни курсори    
2.7.2.    Работа с пакетни курсори    
2.8.    Сериализирани пакети    
2.9.    Кога да използваме пакети    
2.10.    Подобряване на използваемостта на вградени функции    
2.10.1.    Енкапсулиран достъп до данни    
2.10.2.    Избягвайте хардкодинг литерали    
2.11.    Подобряване на използваемостта на вградени функции    
2.12.    Кеширане на статични сесийни данни    
2.13.    Пакети и обектни типове    
3    Глава Тригери    
3.1.    DML тригери    
3.2.    Концепция на DML тригери    
3.3.    Изпълняване  на транзакция    
3.4.    Създаване на DML тригер    
3.5.    WHEN клаузата    
3.6.    Работа с NEW и OLD записи    
3.7.    Определяне на DML действието в рамките на тригер    
3.8.    Прилагане на WHEN клауза    
3.9.    Използването на псевдо-записи за фина настройка изпълнението на тригера    
3.10.    Множество тригери от един и същ тип    
3.11.    Кой Кого следва    
3.12.    Грешки в Мутиращи таблици    
3.13.    Обединени тригери    
3.14.    Точно като пакет    
3.15.    DDL Тригери
3.16.    DDL събития
3.17.    Работа с Събития и Атрибути
3.18.    Списъци върнати от атрибути на функции    
3.19.    INSTEAD OF CREATE Trigger    
3.20.    Database Event Triggers    
3.20.1.    Създаване на Database Event Triggers    
3.20.2.    No AFTER SHUTDOWN triggers    
3.20.3.    No BEFORE LOGON triggers    
3.20.4.    No AFTER LOGOFF triggers    
3.20.5.    No BEFORE SERVERERROR    
3.20.6.    STARTUP Trigger    
3.20.7.    SHUTDOWN Trigger    
3.20.8.    LOGON Trigger    
3.20.9.    LOGOFF Trigger
3.20.10.    SERVERERROR Trigger    
3.20.11.    SERVERERROR примери
3.21.    Манипулатор на грешка
3.22.    INSTEAD OF тригери    
3.23.    INSTEAD OF INSERT Trigger    
3.24.    The INSTEAD OF UPDATE Trigger    
3.24.1.    INSTEAD OF DELETE Trigger    
3.25.    INSTEAD OF Triggers on Nested Tables    
3.26.    AFTER SUSPEND Triggers    
3.27.    Прихващане на Multiple Times    
3.28.    Поддръжка на тригери    
3.29.    Деактивиране, Активиране, и премахване  на тригери    
3.30.    Проверка на валидността на тригери    
4    ГЛАВА PL/SQL Architecture    
4.1.    Общи понятия    
4.2.    Unicode    
4.3.    Character encoding    
4.4.    Unicode Functions    
4.5.    Character Semantics
4.6.    String Sort Order    
4.7.    Binary Sort    
4.8.    Monolingual Sort    
4.9.    Multilingual Sort    
4.10.    Multilingual Information Retrieval    
4.11.    Timestamp Datatypes    
4.12.    Date/Time Formatting    
5    ГЛАВА RMAN    
5.1.    Какво е Rman?
5.2.    Използване на вградения инструмент в Oracle – RMAN (Recovery Manager)    
5.3.    Анализ и избор на стратегия.    
5.4.    Конфигуриране на RMAN.    
5.5.    RMAN скрипт за автоматично архивиране.    
5.6.    Тестове за възстановяване чрез RMAN backup    
5.6.1.    Възстановяване на липсващ файл с данни.    
5.6.2.    Случай Б. Възстановяване във случай на „block corruption”    
5.6.3.    Възстановяване на повреден или липсващ online възстановяващ лог група    
5.6.4.    Възстановяване на повреден или липсващ контролен файл    
5.7.    Конфигуриране на “standby database”    
5.8.    Възстановяване от RMAN бекъп.  

Подобни продукти

Резултати 1 - 1 от 1
  • pl_sql-1
    Анотация Учебникът е предназначе за студенти с основни познания в областта на ба...

    Програмиране в СУБД ORACLE (PL SQL) Част I

    9,00 лв за продукт
Резултати 1 - 1 от 1


EduBooksBG

 Включете се в Клуба на авторите при нас!

 EduBooks.bg© 2016

 

 София, жк. Студентски град,
 ул. Акад. Стефан Младенов №2

 

  0889 372 864 

   edubooks@avangard-print.com

Намерете ни и в социалните мрежи