truck
Еконт

Бърза доставка

phone
0889 372 864

Свържете се с нас

SQL. Практическо ръководство, Част I

Споделяне

Цена с ДДС

9,00 лв за продукт
   Брой
+

Анотация

Това практическо ръководство въвежда студентите в практическата разработка на съвременни бази от данни на основата на технологиите на Oracle Database с помощта на SQL. Запознава обучаемите с основните понятия и техники за създаване на БД. Подробно са разгледани различните операции и изчисления в релационната алгебра и тяхната реализация чрез езика SQL. Разглеждат се модела „същност-връзка” и релационния модел на данните, както и взаимодействието между тях. Представени са основни концепции на логическото и физическото изграждане на БД.
Целта на обучението е студентите да преминат от ниво на работа със стандартни SQL заявки към ниво на работа със съхранени процедури, функции, тригери и курсори. Основно внимание е отделено на архитектурата и ефективния дизайн на базите данни, както и на защитата от нежелан достъп до ресурси.
Практическото ръководство е предназначено за бакалаври и магистри от специалностите, изучаващи информационни технологии. Може да бъде полезен в работата на програмистите, занимаващи се с про-ектиране и администриране на съвременни бази от данни.

 

Съдържание

 

ГЛАВА 1. ОПЕРАТОРИ В SQL
1.1. Групи оператори
1.2. Операторът SELECT и неговите възможности
1.3. Аритметични оператори
1.4. Нулеви значения
1.5. Дефиниране и използване на псевдоними на колоните
1.6. Използване на свободен текст в SQL SELECT оператор
1.7. Дублирани редове (DISTINCT)
1.8. Обобщение
1.9. Задачи за самостоятелна работа
ГЛАВА 2. ВЪВЕЖДАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ИЗБОРА НА ДАННИ И ТЯХНОТО СОРТИРАНЕ
2.1. WHERE клауза
2.2. Сравнение
2.3. Определяне на диапазон от значения – BETWEEN
2.4. Проверка дали дадена стойност се съдържа в списък от значения – IN
2.5. Търсене по шаблон
2.6. Търсене на нулеви стойности – NULL
2.7. Комбиниране на BETWEEN, LIKE, IN и NULL с NOT за изключване на търсените резултати
2.8. Сортиране на записите с помощта на ORDER BY
2.9. Използване на променливи (VARIABLE)
2.10. Обобщение
2.11. Задачи за самостоятелна работа
ГЛАВА 3. SQL ФУНКЦИИ ЗА ФОРМАТИРАНЕ НА ИЗХОДА
3.1. Функции за работа със символни стрингове
3.2. Функции за работа с числа
3.3. Функции за работа с дати
3.4. Функции за конвертиране на данни
3.5. Използване на TO_CHAR функцията с числа
3.6. Вграждане на функции
3.7. Основни функции
3.8. Условни изрази
3.9. Обобщение
3.10. Задачи за самостоятелна работа
ГЛАВА 4. ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ ОТ НЯКОЛКО ТАБЛИЦИ
4.1. Основни понятия
4.2. Използване на NATURAL JOJN връзка
4.3. Използване на USING клауза
4.4. Използване на ALIAS
4.5. Използване на ON клауза
4.6. Вътрешни или външни връзки
4.7. Картезианско (Декартово) свързване
4.8. Обобщение
4.9. Задачи за самостоятелна работа
ГЛАВА 5. ИЗПОЛЗВАНЕ НА АГРЕГИРАЩИ (ГРУПОВИ) ФУНКЦИИ
5.1. Групови функции
5.2. Използване на AVG, SUM, MIN и MAX, COUNT
5.3. Използване на GROUP BY за визуализиране и на други колони, освен използваните за агрегиране
5.4. Обобщение
5.5. Задачи за самостоятелна работа
ГЛАВА 6. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЛОЖЕНИ ЗАЯВКИ
6.1. Вложени заявки
6.2. Вложени подзаявки, връщащи повече от един резултат
6.3. NULL в подзаявки
6.4. Обобщение
6.5. Задачи за самостоятелна работа
ГЛАВА 7. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФУНКЦИИ ЗА ОБЕДИНЯВАНЕ НА ДАННИ
7.2. Обединяване на данните от няколко заявки в една
7.3. Оператор INTERSECT
7.4. Оператор MINUS
7.5. Обобщение
7.6. Задачи за самостоятелна работа
ГЛАВА 8. МАНИПУЛИРАНЕ НА ДАННИТЕ В ТАБЛИЦИ
8.1. Въвеждане на данни в таблица
8.2. Промяна на данните в таблица
8.3. Изтриване на записи от таблица
8.4. Използване на TRUNCATE
8.5. DATABASE TRANSACTIONS
8.6. Използване на COMMIT и ROLBACK
8.7. Обобщение
8.8. Задачи за самостоятелна работа
ГЛАВА 9. ТРИГЕРИ
9.1. Тригери
10.5. Параметри
10.6. Извикване на процедури и функции
Приложение: Списък на таблиците в базата данни и тяхното съдържание, използвани в настоящото ръководство
ЛИТЕРАТУРА

Подобни продукти

Резултати 1 - 1 от 1
  • sql-2
    Анотация Това практическо ръководство въвежда студентите в практическата разрабо...

    SQL. Практическо ръководство, Част II

    9,00 лв за продукт
Резултати 1 - 1 от 1


EduBooksBG

 Включете се в Клуба на авторите при нас!

 EduBooks.bg© 2021

 

 София, жк. Студентски град,
ул. „Проф. Арх. Петър Ташев“ No2, партер

 

  0889 372 864 

   edubooks@avangard-print.com

Намерете ни и в социалните мрежи