truck
Еконт

Бърза доставка

phone
0889 372 864

Свържете се с нас

Информационни системи

Споделяне

Цена с ДДС

9,00 лв за продукт
   Брой
+

Хаджийска, Й., Информационни системи. Учебно ръководство. София, Авангард, 2016. 138 с. А5, меки корици.

ПРЕДГОВОР

В тази книга са разгледани основните аспекти на информационните системи, които предоставят различни възможности за получаване на необходима за потребителя информация.
Разгледани са основните типове системи, използвани в различни сфери като: мениджърски, маркетингови, производствени, финансови, информационно-търсещи, географски и други. Особено внимание е обърнато на складовете за данни Data Warehouse, оперативно-аналитичните системи ОLAP и системите за интелектуален анализ – Data Mining.
Приведени са схеми и таблици на различни структури, които непосредствено могат да бъдат използвани в приложения.
Книгата е предназначена за студенти, изучаващи дисциплините „Информационни системи” и „Информационии системи в бизнеса“ във факултет „Информационни науки” – УниБИТ. Материалът от книгата влиза изцяло в семестриалните изпити на специалностите „Информационни технологии”, „Информационни технологии в съдебната администрация”, „Информационно брокерство”, „Информационна сигурност” и „Компютърни науки”.
Може да се използва както от магистри и докторанти, така също и от всички желаещи да се запознаят по-подробно с характеристиките на информационните системи и техните видове. За усвояването на материала са необходими основни познания за понятията информация и система.

СЪДЪРЖАНИЕ

ГЛАВА 1. СЪЩНОСТ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ    
1.1    ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА – ОПРЕДЕЛЕНИЕ    
1.2.    ВИДОВЕ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ    
1.2.1.    Според мащаба
1.1.2.    Според сферата на използване    
1.2.3.    Информационни системи според използваната технология    
ГЛАВА 2. МЕНИДЖЪРСКИ И МАРКЕТИНГОВИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ    
2.1.    СЪЩНОСТ НА МЕНИДЖЪРСКИ ИС (MIS)    
2.1.1.    Видове отчети    
2.1.2.    Връзка на MIS с останалите елементи на организацията    
2.1.3.    Информационни системи за продажби    
2.2.    МАРКЕТИНГОВИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ    
2.2.1.    Същност на маркетингова ИС    
2.2.2.    Елементи на маркетингова ИС    
2.2.3.    Маркетингова база от данни    
ГЛАВА 3. ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ    
3.1.    СЪЩНОСТ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ИС    
3.2.    ЕЛЕМЕНТИ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ИС    
3.2.1.    Дизайн на продукта    
3.2.2.    Дизайн на оборудването    
3.2.3.    Производствено планиране    
3.2.4.    Производствени операции    
3.2.5.    Система за планиране на материалното осигуряване    
3.2.6.    Системи за качествен контрол    
3.2.7.    Управление на запасите    
ГЛАВА 4. ФИНАНСОВИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И ИС ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ    
4.1.    СЪЩНОСТ НА ФИНАНСОВИТЕ ИС    
4.1.1.    Финансови данни    
4.1.2.    Елементи на финансовите ИС    
4.2.    ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ    
4.2.1.    Същност на ИС за управление на човешки ресурси    
4.2.2.    Елементи на ИС за управление на човешки ресурси    
4.2.3.    Примери на информационни системи за управление на човешки ресурси    
ГЛАВА 5. ИНФОРМАЦИОННО-ТЪРСЕЩИ СИСТЕМИ    
5.1.    СЪЩНОСТ НА ИТС    
5.2.    ХАРАКТЕРИСТИКИ    
5.3.    ВИДОВЕ ИТС    
5.4.    УНИВЕРСАЛНА ДЕСЕТИЧНА КЛАСИФИКАЦИЯ    
ГЛАВА 6. DATA WAREHOUSE – СКЛАДОВЕ ЗА ДАННИ    
6.1.    КАТЕГОРИИ ДАННИ    
6.1.1.    Детайлни данни    
6.1.2.    Агрегирани данни    
6.1.3.    Метаданни    
6.2.    ETL ПРОЦЕС (EXTRACTION, TRANSFORMATION, LOADING)    
6.3.    ИНСТРУМЕНТАЛНИ СРЕДСТВА    
ГЛАВА 7. OLAP - ОПЕРАТИВНО-АНАЛИТИЧНИ СИСТЕМИ    
7.1.    МНОГОМЕРНИ МОДЕЛИ НА ДАННИ    
7.1.1.    Измерение, мярка, многомерни кубове    
7.1.2.    Операции над многомерен куб    
7.2.    СЪЩНОСТ НА OLAP СИСТЕМИТЕ    
7.3.    АРХИТЕКТУРА НА OLAP СИСТЕМИТЕ    
7.4.    ЕЗИЦИ ЗА РАБОТА С OLAP    
7.5.    OLAP ПРОДУКТИ    
ГЛАВА 8. DATA MINING – СИСТЕМИ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛЕН АНАЛИЗ НА ДАННИ    
8.1.    СЪЩНОСТ НА DATA MINING    
8.2.    СФЕРА НА ПРИЛОЖЕНИЕ НА DATA MINING    
8.3.    ТИПОВЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ    
8.4.    МОДЕЛИ НА DATA MINING    
8.5.    КЛАСОВЕ DATA MINING СИСТЕМИ    
ГЛАВА 9. ERP – СИСТЕМИ ЗА ПЛАНИРАНЕ НА ФИРМЕНИТЕ РЕСУРСИ    
9.1.    СЪЩНОСТ НА ERP СИСТЕМИ    
9.2.    ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ    
ГЛАВА 10. ГЕОГРАФСКИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ    
10.1.    СЪЩНОСТ    
10.2.    НАПРАВЛЕНИЯ    
10.3.    ДАННИ    
10.4.    МОДУЛИ    
10.5.    ИНСТРУМЕНТАЛНИ СРЕДСТВА    
ЗАКЛЮЧЕНИЕ    
СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ    
ЛИТЕРАТУРА  


EduBooksBG

 Включете се в Клуба на авторите при нас!

 EduBooks.bg© 2016

 

 София, жк. Студентски град,
 ул. Акад. Стефан Младенов №2

 

  0889 372 864 

   edubooks@avangard-print.com

Намерете ни и в социалните мрежи