truck
Еконт

Бърза доставка

phone
0889 372 864

Свържете се с нас

Проф. д-р Венелин Георгиев

venelin georgiev

 

Академична длъжност: професор

Научна степен: доктор

Основни изследователски интереси в областта на: изследване на операциите, технико-икономически анализ, политики и стратегии за сигурност, включително за киберсигурност, качествени и количествени аналитични методи.

Допълнителни изследователски интереси в областта на: мениджърски, организационни и психологически аспекти на сигурността, включително на киберсигурността.

Възможности за експертиза в областта на: оценка на риска, остойностяване на разходи, технико-икономически анализи, анализи на алтернативи.

Преподавателски интереси в областта на: управление на риска, иновации и инвестиции, човешкият фактор в киберсигурността, информационни и аналитични способности в сигурността, икономика и мениджмънт

Образование:
2010 г. - научно звание „доцент“ по научната специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство“, свидетелство № 26322/08.06.2010 г. от ВАК при МС на Република България
2002 г. - научна степен „доктор“ в научната област „Военни науки“ по научната специалност „Организация и управление на въоръжените сили“, Диплома № 27981/03.07.2002 г. от ВАК при МС на Република България
2003 г. - Университет за национално и световно стопанство, специалност „Икономика на отбраната и сигурността“, Магистър по икономика
1999 г. - Военна академия „Г. С. Раковски“, специалност „Командно-щабна, оперативно-тактическа, ВВС“, Магистър по военно дело;
1987 г. - ВНВВУ „Г. Бенковски“, специалност „Експлоатация и ремонт на летателните апарати“, Магистър, военен авиационен инженер на летателни апарати

Членство в организации:
Научно-експертна група към Консултативния съвет за подпомагане на Министерския съвет при формиране на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Български институт по стандартизация, Експертна работна група „Мениджмънт на иновациите“
Member of Editorial Board of Connections The Quarterly Journal
Member of Editorial Boar of Journal of Defence Management
Member of Editorial Board of IT4Sec Reports, поредица на Центъра за мениджмънт на сигурността и отбраната към ИИКТ на БАН

Участие в национални и международни проекти:
2014 г. - De-Minimis – study, Cross-border Research Association (CBRA), Lausanne. Switzerland in co-operation with HEC University of Lausanne and University of Bamberg
2013 г. - Foresight Security Scenarios: Mapping Research to a Comprehensive Approach to Exogenous EU Roles (FOCUS). Седма рамкова програма, Grant Agreement 261633
2011 г. - Early Recovery and Consequence Management in the aftermath of Natural or Man-made Disasters in the Greater Black Sea Area (CRISHOPE)
2015 г. - Изграждане на административен капацитет в областта на защитата при бедствия. Проект на Научно-експертната група (НЕГ) към Консултативния съвет за подпомагане на Министерския съвет при формиране на държавната политика в областта на защитата при бедствия
2015 г. - Изследване и оценка на комплексния риск от природни бедствия за територията на Република България. Проект на Научно-експертната група (НЕГ) към Консултативния съвет за подпомагане на Министерския съвет при формиране на държавната политика в областта на защитата при бедствия

По-важни публикации:

Георгиев В. Оценяване и управление на риска за сигурността. София, Авангард Прима, 2015. ISBN 978-619-160-436-4
Georgiev V. Embedding Affordability Assesment in the Analysis of Alternatives in Defence Modernization Projects. Military Cost-Benefit Analysis (CBA): Theory & Practice. F Melese, A Richter, B Solomon. Taylor & Francis (Routledge), 2015

Георгиев В. Съвременен инструментариум за оценяване на военната (външната) сигурност. Съвременен инструментариум за оценяване на сигурността. София, Издателски комплекс на УНСС, 2014 г. ISBN 978-954-644-592-6

Георгиев В. Апетит, толеранс и управление на риска. Наука, образование, сигурност. София, Издателство на НБУ, 2013 г. ISBN 978-954-535-796-1

Георгиев В. Реформи и риск или реформи в риска. Реформите в системата за национална сигурност на Република България. София, Издателство на НБУ, 2014 г. ISBN 978-954-535-838-8

Георгиев В. Институционални мерки за изграждане на способности за борба с трафика на хора. Трафик на хора: Социално икономически аспекти. София, Авангард Прима, 2012 г. ISBN 978-954-323-933-7

Георгиев В. Анализ на адекватността на съществуващата методология за военновременно планиране на гражданските ресурси. Възлагане на военновременни задачи и сключване на рамкови споразумения и договори с юридически лица за изпълнение на държавния военновременен план. Методология за планиране на военновременните отбранителни способности. София, 2012 г. ISBN 978-954-91700-4-7

Георгиев В. Нива за обучение на персонала по проблемите на киберсигурността. IT4Sec Reports, 2015 г. ISNN 1314-5614

 

Резултати 1 - 17 от 17
2023_2078536683
В книгата се обръща внимание на широка гама проблеми, свързани със сигурността в...

Анализ на сигурността в информационното пространство 2023

19,10 лв за продукт
biznes-i-sigurnost_1699028333
Венелин Георгиев, Бизнес и сигурност : Авангард Прима, София, 2019...

Бизнес и сигурност

19,00 лв за продукт
investicii-v-sigurnostta-2010_1920187241
Иновациите и инвестициите са две страни на един процес, който създава конкурентн...

Иновации и инвестиции (2010)

20,95 лв за продукт
-_____-22_1287297744
Георгив, Венелин. Информационно-аналитична дейност в системата за сигурност...

Информационно-аналитична дейност в системата за сигурност (2022)

18,38 лв за продукт
_449966495
Едно от многото клишета в областта на киберсигурността казва, че проблемите със...

Киберсигурност и мениджмънт (2022)

19,90 лв за продукт
cyberust_1845835461
Георгиев, Венелин. Киберустойчивост ...

Киберустойчивост

18,85 лв за продукт
_2024296161
Георгиев, Венелин. Корупция и сигурност...

Корупция и сигурност (2022)

18,30 лв за продукт
_1666475106
Идеята, върху която е построено съдържанието на книгата е взета от една универса...

Метрики за киберсигурност (2022)

20,30 лв за продукт
_102912292
Георгиев, Венелин. Метрики и измервания в сигурността. 2022...

Метрики и измервания в сигурността (2022)

18,00 лв за продукт
_1700044853
Георгиев, Венелин.  Основи на киберсигурността ...

Основи на киберсигурността (2022)

19,20 лв за продукт
-22_1665185618
Характерна особеност на всяка човешка дейност е нейния целенасочен характер, изр...

Оценяване и управление на риска (2022)

18,80 лв за продукт
_592622506
...

Превенция на киберпрестъпността

20,27 лв за продукт
07_______636456479
Теорията на мениджмънта разполага с множество частни концепции, които намират пр...

Програмен и проектен мениджмънт на ресурси

17,40 лв за продукт
08___
Някои от изследователите на проблемите на киберпрестъпността твърдят, че борбата...

Противодействие срещу киберпрестъпността (2020)

18,71 лв за продукт
-22_1714893099
Приложимостта на универсални теоретични концепции в сферата на киберсигурността...

Сценарийно планиране на способности за киберсигурност (2022)

19,00 лв за продукт
2023
Активното управление на сигурността в киберпространството и усилията за извършва...

Управление на риска за киберсигурността

18,80 лв за продукт
_313959890
Централното място и роля на човешкия фактор във всяка област, в това число и в о...

Човешкият фактор в киберсигурността (2022)

19,10 лв за продукт
Резултати 1 - 17 от 17


EduBooksBG

 Включете се в Клуба на авторите при нас!

 EduBooks.bg© 2021

 

 София, жк. Студентски град,
ул. „Проф. Арх. Петър Ташев“ No2, партер

 

  0889 372 864 

   edubooks@avangard-print.com

Намерете ни и в социалните мрежи